česky  français 

rozšířené vyhledávání

Víza

Informace o vízech

Krátkodobé vízum - schengenské vízum
Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní.  V závislosti na účelu pobytu jsou rovněž vyžadovány další doklady.

Dlouhodobé vízum
Pro vstup a pobyt v České republice déle než 3 měsíce musí být cizinec držitelem dlouhodobého víza (typ D). Toto vízum uděluje Ministerstvo vnitra České republiky. Obvykle se vydává ze studijních, pracovních nebo rodinných důvodů. Existuje několik typů dlouhodobých víz v závislosti na důvodu pobytu, jeho délce a záměru požádat o povolení k pobytu k trvalému usazení v České republice.

Rezervace termínů pro podání žádostí o víza

Všichni žadatelé o vízum se musí objednat na Velvyslanectví České republiky v Dakaru. více ►

Cestovní zdravotní pojištění

Povinnost cizinců absolvovat od 1. 1. 2021 adaptačně-integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Schengenská víza - novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 vstoupils v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotkly i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Informace pro žadatele o víza - žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza

Od 31. 7. 2019 je žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza / prohlášení víza za neplatné / zrušení víza zpoplatněna, a to částkou 60 EUR (Sazebník správních poplatků, položka 144 c). více ►