česky  français 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobá víza

Velvyslanectví ČR v Dakaru posuzuje žádosti o schengenská víza (krátkodobá víza do 90 dnů) občanů Senegalu a Guiney (Conacry), od 15. 2. 2020 i pro občany Gambie. Velvyslanectví ČR je příslušné posuzovat pouze žádosti o schengenská víza žadatelů, jejichž hlavní destinací je Česká republika.

Všechny žádosti o víza je třeba podat osobně na Velvyslanectví České republiky v Dakaru ve středu od 9:30 do 12:30. Každý žadatel je povinen požádat o schůzku e-mailem zaslaným na adresu: consulate.dakar@mzv.cz, který musí obsahovat následující:
- jméno a příjmení žadatele
- číslo pasu a jeho platnost
- účel cesty (podnikání, turistika, sport atd.) a časové období plánované cesty.

Žádost o vízum lze podat nejdříve 6 měsíců před plánovaným datem cesty a nejpozději 15 dní před plánovanou cestou. Doba zpracování je 15 dní, ve zvláštních případech lze toto období prodloužit až na 45 dní. Oznámení o výsledku žádosti o vízum je každý žadatel povinen si vyzvednout osobně nebo zplnomocnit třetí stranu.

!! Vzhledem k vysokému počtu žádostí o víza v souvislosti s obnovením plného vízového provozu doporučujeme, abyste si schůzku k podání žádosti o vízum domluvili alespoň jeden a půl měsíce (45 dní) před plánovanou cestou!!!

Všechny dokumenty obsažené v souboru žádosti o vízum musí být předloženy v originále (v anglickém, francouzském nebo českém jazyce) v jedné kopii (kromě formuláře žádosti a fotografie)!

Velvyslanectví si vyhrazuje právo vyžádat si další dokumenty nebo informace. Falešná prohlášení nebo falešné dokumenty budou mít za následek zamítnutí žádosti. Správní poplatek za zpracování víza se vybírá po podání souboru žádosti a v případě odmítnutí se nevrací. Za získání víza se neplatí žádný právní poplatek.

Požadované dokumenty předkládané s žádostí o vízum:

1. Vyplněný formulář (DOCX, 44 KB) žádosti o schengenské vízum (EN formulář) (v českém, francouzském nebo anglickém jazyce) a podepsaný žadatelem nebo rodiči, pokud je nezletilý.

2. 1 fotografie (3,5 x 4,5 cm). Fotografie musí být pasu na světlém pozadí s nekrytým obličejem.

3. Cestovní pas vydaný méně než 10 let před datem předložení, platný nejméně 3 měsíce po plánovaném datu návratu ze schengenského prostoru; s minimálně 2 prázdnými listy.

4. Cestovním pojištění  platné pro všechny státy Schengenu a s minimálním krytím 30 000 EUR v případě jakékoli lékařské pohotovosti, jako jsou nemoci, nehody nebo dokonce repatriace v případě smrti.

5. Správní poplatek 80 EUR; musí být zaplaceno pouze v € (eurech)!

6. Podpůrné dokumenty dle harmonizovaného seznamu pro Senegal (Annexe V)
Dokumenty dokládající účel cesty:

 • Turismus nebo rodinná (soukromá) návštěva: zvací dopis, itinerář cesty, případně zvací dopis garanta, který bude cestu a pobyt hradit. Rodinná návštěva: doklad o rodinných vztazích (např. matriční dokument).
 • Obchodní / služební účely: zvací dopis firmy nebo instituce v ČR, obsahující identitu pozvané osoby, motiv cesty, datum pozvání, spolu s dokumenty prokazujícími obchodní vztah (smlouvy, faktury, obchodní korespondence, atd.). Ze zvacího dopisu musí rovněž vyplývat, kdo pokryje náklady na cestu. Pozn.: Účastníci veletrhů předloží vstupenku nebo materiály o účasti na veletrhu, případně potvrzení o vstupním poplatku.
 • Oficiální účely: verbální nóta nebo cestovní příkaz, ze kterého vyplývá, kdo je pověřen oficiální misí, jaká je jeho funkce, jaký je účel cesty a kdo pokryje náklady na cestu.
 • Léčebné účely: lékařské potvrzení o nemoci a o tom, že nemoc nemůže být léčena v Senegalu. Potvrzení lékařského zařízení v cílové destinaci, že toto zařízení může zajistit léčbu. Faktura pro forma za lékařskou péči. Doklad o zaplacení lékařské péče nebo doklad prokazující dostatečné finanční prostředky na úhradu výdajů za léčbu.
 • Účel studium, vzdělávání, stáž: doklad o zápisu na dané instituci. Doklad o dostatečných finančních prostředcích (výpis z účtu za poslední 3 měsíce nebo doklad o financování nákladů spojených s cestou a pobytem).
 • Sportovci: potvrzení Národní sportovní agentury, smlouva se sportovním klubem či zvací dopis klubu. 
 • Zaměstnanci: potvrzení o zaměstnání (název a kontaktní údaje firmy, funkce zaměstnance, délka dovolené nebo nepřítomnosti); výplatnice za poslední tři měsíce.
 • Podnikatelé: potvrzení o zápisu v obchodním rejstříku, NINEA, bankovní výpisy za poslední tři měsíce, další doklady o obchodních aktivitách (faktury, potvrzení o doručení zboží apod.)
 • Důchodci: potvrzení o pobírání důchodu
 • Nezletilí: rodný list nebo rodinná knížka, socioekonomický statut rodičů, povolení rodičů k vycestování ze Senegalu, nebo souhlas rodiče, který s dítětem necestuje, případně úmrtní list rodiče

Annexe V (DOC, 34 KB)

Nezaměstnaní: prokázání vztahu ke garantovi, garant prokáže svou socioekonomickou situaci. Zároveň je třeba předložit:

 • Potvrzení o ubytování: potvrzená rezervace ubytování s vyjádřením, kdo hradí ubytování, prokázání finančních prostředků k úhradě ubytování, případně důkaz o nájmu nebo vlastnictví nemovitosti
 • Rezervace zpáteční letenky, korespondující s uvedeným itinerářem cesty.
 • Doklady o vlastních finančních prostředcích pro pobyt v Schengenu a návrat do Senegalu: výpis z účtu za poslední 3 měsíce a bankovní karta spojená s tímto účtem, fungující ve všech zemích Schengenu
 • Doklady o socioekonomické situaci žadatele