česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rezervace termínů pro podání žádostí o víza

Všichni žadatelé o vízum se musí objednat na Velvyslanectví České republiky v Dakaru.
 

Každý žadatel o vízum je povinen sjednat si schůzku e-mailem na adrese consulate_dakar@mzv.cz.  
 

S ohledem na vysoký počet žádostí o víza Velvyslanectví důrazně doporučuje všem žadatelům, aby si schůzku pro vízum domluvili v dostatečném předstihu před plánovaným datem cesty (dlouhodobá víza - nejméně 3 měsíce; krátkodobá víza - nejméně 6 týdnů). 

Žádosti o krátkodobá víza (Schengen) 

Každý žadatel si musí sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate_dakar@mzv.cz.  

Upozorňujeme, že každý dospělý žadatel posílá pouze jeden e-mail (například každý člen skupiny nebo rodiny musí poslat samostatný e-mail). Neposílejte své žádosti vícekrát nebo po částech. 

E-mail musí obsahovat následující informace o žadateli: 

1) Celé jméno
2) Datum narození
3) Číslo pasu/cestovního dokladu
4) Účel cesty (např. turistika, služební cesta, návštěva, konference atd.)
5) Platné osobní telefonní číslo a e-mailovou adresu.
6) Scan stránky s údaji z cestovního pasu/cestovního dokladu žadatele.
7) sken(y) dokladu(ů) potvrzujícího(ých) účel pobytu žadatele (např. zvací dopis, doklad o rezervovaném ubytování, plán cesty atd.).

Naskenované dokumenty musí být zaslány pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Pokud výše uvedené informace nebudou poskytnuty nebo pokud žádost nebude splňovat kritéria (např. formát příloh a/nebo nesprávně použitá poštovní schránka), žadateli nebude odpovězeno.

Jste-li oprávněným rodinným příslušníkem občana EU, zašlete velvyslanectví sken dokladu potvrzujícího váš status rodinného příslušníka EU (např. oddací list, rodný list). 

Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k pobytu

Každý žadatel si musí sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate_dakar@mzv.cz.  

Upozorňujeme, že každý dospělý žadatel posílá pouze jeden e-mail (například každý člen skupiny nebo rodiny musí poslat samostatný e-mail). Neposílejte své žádosti vícekrát nebo po částech. 

E-mail musí obsahovat následující informace o žadateli: 

1) Jméno a příjmení
2) Datum narození 
3) Číslo pasu/cestovního dokladu
4) Typ víza (dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu)
5) Platné osobní telefonní číslo a e-mailovou adresu.
6) Scan stránky s údaji z cestovního pasu/cestovního dokladu žadatele, u cizinců legálně pobývajících v Keni také scan povolení k pobytu (povolení k pobytu musí být vydáno nejméně před rokem).
 7) sken(y) dokladu(ů) potvrzujícího(ých) účel pobytu žadatele (např. potvrzení o přijetí vydané univerzitou v případě studijního víza).

Naskenované dokumenty musí být zaslány pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Pokud výše uvedené informace nebudou poskytnuty nebo pokud žádost nebude splňovat kritéria (např. formát příloh a/nebo nesprávně použitá poštovní schránka), žadateli nebude odpovězeno.

Pokud budete žádat o dlouhodobé studijní vízum, požádejte o schůzku pouze v případě, že jste již obdrželi ORIGINÁL potvrzení přijetí ke studiu a doklad potvrzující vaše ubytování.