česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádostí o víza

Všichni žadatelé si musí e-mailem domluvit schůzku na konkrétní datum a čas na Velvyslanectví České republiky v Dakaru.
Velvyslanectví České republiky v Dakaru vyřizuje žádosti o víza pro obyvatele Senegalu, Guineje-Bissau, Gambie, Mali a Guineje.

Upozorňujeme, že žadatelé z Guineje-Bissau mohou požádat o krátkodobé vízum (do 90 dnů) na portugalském velvyslanectví v Bissau.

Každý žadatel o vízum je povinen si sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate.dakar@mzv.cz.  

Velvyslanectví důrazně doporučuje, aby si s ohledem na zvýšenou poptávku po vízech všichni žadatelé sjednali schůzku pro udělení víza v dostatečném předstihu před plánovaným termínem cesty.

Pokud žadatel není občanem Senegalu, Gambie, Guineje nebo Guineje-Bissau, musí při žádosti o schůzku zaslat sken povolení k pobytu v jedné z těchto zemí, který potvrzuje, že v této zemi pobývá déle než dva roky.

Žádosti o krátkodobá víza (Schengen) 

Každý žadatel si musí sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate.dakar@mzv.cz.  

Upozorňujeme, že každý dospělý žadatel posílá pouze jeden e-mail (každý člen skupiny nebo rodiny musí zaslat e-mail sám za sebe - neplatí pro děti). Neposílejte prosím své žádosti na vícekrát nebo po částech. 

E-mail musí obsahovat následující informace o žadateli: 

Předmět emailu:

 Žádost o termín pro podání krátkodobého víza

Text emailu:

1) Celé jméno a příjmení
2) Datum narození
3) Číslo cestovního pasu/cestovního dokladu
4) Účel cesty (např. turistika, služební cesta, návštěva, konference atd.)
5) Platné osobní telefonní číslo a e-mailovou adresu
6) Národnost žadatele

Příloha emailu:

Sken účelu pobytu není při žádosti o termín povinný. 

Pokud je žadatel vyzván k zaslání dokladu(ů) potvrzujícího(ých) účel pobytu žadatele (např. zvací dopis, doklad o rezervovaném ubytování, itinerář apod.), naskenované dokumenty musí být přiloženy pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Upozornění:

Upozorňujeme, že pokud žádost o vízum nebude obsahovat celé jméno, telefonní číslo, státní příslušnost, účel cesty, číslo a platnost cestovního pasu a účel cesty, nebudeme reagovat. 
Na anonymní, neúplné, nesrozumitelné nebo textové zprávy nereagujeme. 
Neotevíráme zprávy, ve kterých není uveden "předmět". 

Rodinní příslušníci:

Jste-li oprávněným rodinným příslušníkem občana EU, uveďte tuto skutečnost zřetelně a přiložte do emailu sken dokladu potvrzujícího status rodinného příslušníka EU. 

Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k pobytu

Každý žadatel si musí sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate.dakar@mzv.cz.  

Upozorňujeme, že každý dospělý žadatel posílá pouze jeden e-mail (každý člen skupiny nebo rodiny musí zaslat e-mail sám za sebe - neplatí pro děti). Neposílejte prosím své žádosti na vícekrát nebo po částech. 

Předmět emailu:

 Žádost o termín pro podání dlouhodobého víza

Text emailu:

1) Příjmení a jméno
2) Datum narození 
3) Číslo pasu/cestovního dokladu
4) Typ víza (dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu)
5) Platné osobní telefonní číslo a e-mailovou adresu
6) Národnost žadatele

Příloha emailu:

Žadatel žádající o za účelem žádosti o  dlouhodobé vízum/ pobyt je při žádosti o termín povinný zaslat sken účelu (např. u studentů potvrzení o studiu, u žádosti o zaměstnaneckou kartu sken pracovní smlouvy, u sloučení rodiny český oddací list...)

Naskenované dokumenty musí být přiloženy pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Upozornění:

Upozorňujeme, že pokud žádost o vízum nebude obsahovat celé jméno, telefonní číslo, státní příslušnost, účel cesty, číslo a platnost cestovního pasu a účel cesty, nebudeme reagovat. 
Na anonymní, neúplné, nesrozumitelné nebo textové zprávy nereagujeme. 
Neotevíráme zprávy, ve kterých není uveden "předmět".