česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádostí o víza

Všichni žadatelé si musí e-mailem domluvit schůzku na konkrétní datum a čas na Velvyslanectví České republiky v Dakaru.

Každý žadatel o vízum je povinen si sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate.dakar@mzv.cz.  

Velvyslanectví důrazně doporučuje, aby si všichni žadatelé sjednali schůzku pro udělení víza v dostatečném předstihu před plánovaným termínem cesty (dlouhodobá víza - minimálně 3 měsíce; krátkodobá víza - minimálně 6 týdnů). 

!! Vzhledem k vysokému počtu žádostí o víza v souvislosti s obnovením plného vízového provozu doporučujeme, abyste si schůzku k podání žádosti o vízum domluvili alespoň jeden a půl měsíce (45 dní) před plánovanou cestou!!!

Žádosti o krátkodobá víza (Schengen) 

Každý žadatel si musí sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate.dakar@mzv.cz.  

Upozorňujeme, že každý dospělý žadatel posílá pouze jeden e-mail (každý člen skupiny nebo rodiny musí zaslat e-mail sám za sebe - neplatí pro děti). Neposílejte prosím své žádosti na vícekrát nebo po částech. 

E-mail musí obsahovat následující informace o žadateli: 

1) Celé jméno a příjmení
2) Datum narození
3) Číslo cestovního pasu/cestovního dokladu
4) Účel cesty (např. turistika, služební cesta, návštěva, konference atd.)
5) Platné osobní telefonní číslo a e-mailovou adresu
6) Scan datové stránky cestovního pasu/cestovního dokladu žadatele
7) Scan(y) dokladu(ů) potvrzujícího(ých) účel pobytu žadatele (např. zvací dopis, doklad o rezervovaném ubytování, itinerář apod.

Naskenované dokumenty musí být přiloženy pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Pokud výše uvedené informace nebudou poskytnuty nebo pokud žádost nebude splňovat kritéria (např. formát příloh a/nebo nesprávně použitá poštovní schránka), velvyslanectví žadateli neodpoví.

Jste-li oprávněným rodinným příslušníkem občana EU, uveďte tuto skutečnost zřetelně a přiložte do emailu sken dokladu potvrzujícího status rodinného příslušníka EU. 

Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k pobytu

Každý žadatel si musí sjednat schůzku e-mailem na adrese consulate.dakar@mzv.cz.  

Upozorňujeme, že každý dospělý žadatel posílá pouze jeden e-mail (každý člen skupiny nebo rodiny musí zaslat e-mail sám za sebe - neplatí pro děti). Neposílejte prosím své žádosti na vícekrát nebo po částech. 

E-mail musí obsahovat následující informace o žadateli: 

1) Příjmení a jméno
2) Datum narození 
3) Číslo pasu/cestovního dokladu
4) Typ víza (dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu)
5) Platné osobní telefonní číslo a e-mailovou adresu
6) Scan datové stránky pasu/cestovního dokladu žadatele, u cizinců legálně pobývajících v Senegalu také scan povolení k pobytu (povolení k pobytu musí být vydáno nejméně před rokem).
 7) Scan(y) dokladu(ů) potvrzujícího(ých) účel pobytu žadatele (např. dopis o přijetí vydaný univerzitou, v případě studijního víza).

Naskenované dokumenty musí být přiloženy pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Pokud výše uvedené informace nebudou poskytnuty nebo pokud žádost nebude splňovat kritéria (např. formát příloh a/nebo použitá nesprávná poštovní schránka), žadatel nedostane odpověď.

Pokud hodláte žádat o dlouhodobé studijní vízum, požádejte o schůzku pouze v případě, že jste již obdrželi ORIGINÁL dopisu vydaného českou vysokou školou potvrzující přijetí ke studiu a doklad o ubytování.