česky  français 

rozšířené vyhledávání

Volby

Podle platných právních předpisů můžete hlasovat na zastupitelském úřadě v zahraničí:
- volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
- volby prezidenta republiky

Občané ČR nacházející se v Senegalu, Gambii, Guineji a Guineji-Bissau mohou volit pouze na Velvyslanectví ČR v Dakaru. 

Ve výše uvedených volbách může hlasovat na výše uvedených zastupitelských úřadech:
- volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem nebo
- volič, kterému příslušný obecní úřad pro dané volby vydal voličský průkaz.

Upozorňujeme, že volič musí být při hlasování osobně přítomen. Český zákon neumožňuje hlasování poštou, hlasování elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

Volby prezidenta České republiky - leden 2023

thumb

Dne 1. 7. 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky. Volby se uskuteční 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo 27. a 28. ledna… více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR - září 2022

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 (s případným druhým kolem v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022) ve 27 volebních obvodech v České republice. Hlasování do Senátu proběhne… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 na Velvyslanectví ČR v Dakaru

thumb

Volby do Poslanecké sněmovny probíhají i mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tj. na zastupitelských úřadech ČR. Na honorárních konzulárních úřadech ČR volit nelze. Státní volební komise proto dne 7. ledna 2021… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 - informace pro Čechy žijící v Senegalu, Gambii a Guineji

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku… více ►

Říjnové volby do Senátu Parlamentu ČR - zápis do zvláštního seznamu voličů

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v České republice uskuteční volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. více ►