česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2023

Velvyslanectví České republiky v Dakaru si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2023. 
Termín předkládání projektových námětů je 15. října 2022.

Malé lokální projekty tvoří nedílnou součást zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a jsou každoročně realizovány formou grantů.

Podmínky pro předkládání přihlášek pro udělení grantů v programu malých lokálních projektů pro rok 2023 jsou následující:

  • Žadatelem musí být subjekt legálně registrován v Senegalu, Gambii nebo Guineji, a jehož hlavní činnost je nezisková (např. místní nevládní organizace, občanská sdružení, místní akademické instituce pracující na místních projektech; organizace a agentury, jejichž aktivity se soustředí na místní rozvoj. Žadatelem nesmí být ústřední správní orgán, politické strany a hnutí;
  • Téma projektu musí být v souladu s prioritami zahraniční rozvojové spolupráce ČR a rozvojovými prioritami země projektu (zejm. good governance, životní prostředí, ekonomická transformace a rozvoj, zemědělství a rozvoj venkova, inkluzivní sociální rozvoj a rovnost pohlaví);
  • Hodnotícím kritériem je především rozvojový přínos projektu pro místní komunitu (zejména zvýšení zaměstnanosti, sociální inkluze, vzdělávání atd.), udržitelnost, výše kofinancování a hospodárnost.
  • Výše grantu:  200 000 CZK -  500 000 CZK (cca 5 - 13 milionů XOF), částka musí být zaokrouhlena. Celková částka pro osobní náklady a cestovné, případně pojištění apod., nesmí překročit 25% celkových nákladů;
  • Finanční spoluúčast příjemce je žádoucí, ale není povinná;
  • Termín realizace: březen - říjen 2023 (projekty musí být ukončeny a profinancovány do 31. 10. 2023);
  • Termín předkládání projektových námětů na přiloženém identifikačním formuláři  je  15. října 2022 (doručení na adresu velvyslanectví písemně i elektronicky). Všechny žádosti obdržené po této lhůtě nebudou akceptovány. Žádost musí být doručena v papírové a elektronické podobě a musí obsahovat: identifikační formulář v anglickém nebo českém jazyce, vyplněný na PC, opatřený razítkem a podpisem pověřené osoby. V případě nestátních subjektů musí být identifikační formulář doplněn kopií dokladu o právní osobnosti předkladatele a dokladem potvrzujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu ve vztahu k ambasádě;

 

Papírová verze musí být podepsána, orazítkována a doručena na adresu:

Ambassade de la République tchèque
37, rue Jacques Bugnicourt
Dakar - Plateau, B.P. 6474
Sénégal

 

Elektronická verze projektu (PDF + Excel) musí být podepsána, orazítkována, naskenována a zaslána na adresy:

 

dakar@embassy.mzv.cz, tereza_hankeova@mzv.cz

přílohy

Identifikační formulář ČJ 74 KB XLS (Excel tabulka) 20.9.2022

Identifikační formulář AJ 71 KB XLS (Excel tabulka) 20.9.2022