česky  english 

rozšířené vyhledávání
Umayyad Mosque, Damascus

Umayyad Mosque, Damascus

Delegace ZÚ ČR v Damašku, navštívila dne 6. 11. 2021 v rámci uctění památky českých válečných veteránů, vojenský hřbitov v Aleppu

Delegace ZÚ ČR v Damašku, navštívila dne 6. 11. 2021 v rámci uctění památky českých válečných veteránů, vojenský hřbitov v Aleppu, kde jsou pochovány ostatky voj. asp. Vojtěcha Boxana. Ten se v průběhu 2. světové války účastnil bojů v Sýrii v… více ►

Úspěšná realizace projektu rozvojové pomoci, čistička odpadních vod pro nemocnici Al-Huda

thumb

Dne 30.5.2021 došlo k úspěšnému předání projektu výstavby a realizace čističky odpadních vod pro nemocnici Al-Huda. Jedná se o spádovou nemocnici se signifikantním významem pro těžce postihnuté obyvatelstvo čtvrti Sbeneh, nalézající se ve válkou… více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v roce 2021.

volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

volby

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Na ZÚ Damašek došlo k podpisu tří nových malých lokálních projektů pro Sýrii na rok 2021

thumb

Dne 14. a 15. dubna 2021 došlo na ZÚ Damašek k podpisu smluv vázajících se na dříve identifikované projektové návrhy tří nových malých lokálních projektů (dále MLP) pro rok 2021. více ►

Velvyslanectví ČR v Damašku informuje krajany, že ve dnech 26. – 27. března 2021 proběhne akce Sčítání lidu

thumb

Ve dnech 26. – 27. března 2021 provede Český statistický úřad sčítání lidu. Připomínáme, že pro definované skupiny občanů ČR je účast povinná. Níže přikládáme oficiální oznámení s podmínkami konání akce a prosíme všechny krajany, aby se… více ►

Jazykové kurzy v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka, deadline 15.3.2021

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku připomíná blížící se termín 15. 3. 2021 k podání přihlášek do jazykových kurzů v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka v zahraničí více ►

Cestování do Sýrie v souvislosti s COVID-19

thumb

ZÚ Damašek informuje o aktuálním vývoji v oblasti cestování do země v kontextu sílící pandemie nemoci Covid-19 více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

thumb

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do… více ►

ZÚ Damašek realizoval další projekty v rámci programu „Vázaných peněžních darů“

thumb

ZÚ úspěšně ukončil dva projekty cílených na podporu zdravotnických zařízení v Sýrii, první projekt se soustředil na vybavení pediatrické JIP v Aleppu, druhý projekt byl realizován pro nově rekonstruovanou pohotovostní službu v Damašku. více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

Další humanitární pomoc MZV ČR a ČČK dorazila do Damašku

thumb

Předmětem pomoci je 18 zdravotnických přístrojů důležitých pro diagnostiku i léčbu o celkové hmotnosti 750 kg a hodnotě 4,75 milionu Kč. Jsou jimi stacionární i přenosné ultrazvukové přístroje, bronchoskop, kolonoskop, pulsní oxymetry s dětským… více ►

Úspěšné ukončení dalších tří lokálních projektů v Sýrii

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku koncem roku 2020 úspěšně realizovalo nové projekty na podporu rozličných syrských subjektů, a to v rámci programu „Malých lokálních projektů.“ Tato aktivita je pokračováním vládního programu… více ►

Oznámení o omezení cest do ČR s platností od 18. prosince 2020

thumb

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 usnesení vlády č. 1334 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. více ►

Další úspěšně dokončený projekt rozvojového nástroje vázaných peněžních darů v rámci vybavení nemocnice v Sýrii

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku ukončilo v červnu roku 2020 další projekt rozvojové asistence se syrskou fakultní nemocnicí Tishreen v Latakíji. Jedná se o jeden z pilotních projektů, který byl tomuto syrskému zdravotnickému zařízení poskytnut v… více ►

Koronavirus - pravidla pro vstup osob na území České republiky

varovani_symbol

Podle platného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví platí, že cizinci i čeští občané cestující z rizikových zemí musí po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a platí pro ně omezení volného pohybu na území České… více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR - říjen 2020

volby

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů, pod číslem 169/2020 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

ministr_zahranici_tomas_petricek_1

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Vstup cizinců na území ČR v návaznosti na EU seznam bezpečných zemí

EU schválila seznam třetích bezpečných „zelených“ zemí z hlediska cest občanů EU+. Seznam zemí je vydán formou doporučení, které není závazné pro členské státy. Členské státy při využití zásad reciprocity mohou tento seznam zúžit pro… více ►

Pobyt cizinců na území ČR – prodloužení pobytu

Cizinec, vízový nebo bezvízový, který se po dobu nouzového stavu dostal do situace nemožnosti odjezdu z České republiky a skončila mu platnost víza / pobytového oprávnění, může setrvat na území ČR ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu (tj. do… více ►

Podpisy tří nových humanitárních a rozvojových projektů

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku uzavřelo počátkem července tohoto roku nové smlouvy se syrskými subjekty na realizaci „Malých lokálních projektů“ v rámci pokračování vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a… více ►

Vstup na území České republiky - aktuality a důležitá upozornění

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020. S účinností od 5. června 12:00 hod. se ruší kontroly na pozemních hranicích s Rakouskem a Německem a opět je… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 v Teplicích - nový termín hlasování

volby

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 v Teplicích vyhlásil prezident České republiky doplňovací volby do Senátu v uvedeném volebním obvodu v novém termínu na pátek 5. června 2020 a na sobotu 6.… více ►

Pražské jaro 2020

cerninsky_palac_1

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se rozhodl podpořit propagaci letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, který bude v letošním roce probíhat pouze v on-line formě. více ►

Oznámení pro studenty a další vízové žadatele

varovani_symbol

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Úřední deska Velvyslanectví České republiky v Damašku

info_1

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Damašku jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle… více ►

Slavnostní otevření renovovaného vzdělávacího centra pro nevidomé děti v Damašku

thumb

Zástupci Velvyslanectví ČR v Damašku v čele s velvyslankyní Evou Filipi se 5. března 2020 zúčastnili slavnostního otevření renovovaného vzdělávacího centra pro nevidomé děti v Damašku. více ►

Vyhlášení nouzového stavu

varovani_symbol

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České… více ►

Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

diplom

Předání ratifikačních listin o bilaterální mezinárodní smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou. více ►

Projekt Centra transplantace hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku uzavřelo dne 12. 2. 2020 smlouvu s Fakultní pediatrickou nemocnicí v Damašku, která se týká projektu „Centra transplantace hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie“ (Hematopoietic stem cell… více ►

Informace a doporučení pro krajanské spolky pro rok 2020

scholarship

Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytují podporu krajanským spolkům v roce 2020 ve dvou programech A. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí – tato… více ►

Česká delegace se zúčastnila otevření muzea a konference v Aleppu

thumb

Dne 24.10.2019 proběhlo slavnostní otevření syrského Národního muzea v Aleppu za účasti generálního ředitele Národního muzea ČR PhDr. Michala Lukeše a zástupců ZÚ Damašek. více ►

Návštěva představitelů českých vysokých škol v Sýrii

thumb

61. ročníku „Damašského mezinárodního veletrhu“ se vedle českých podnikatelů zúčastnili rovněž představitelé českých vysokých škol (ČVUT Praha, ČZU Praha, ZČU Plzeň, Mendelova univerzita Brno), kteří syrské veřejnosti představili… více ►

Účast českých firem na 61. ročníku „Damašského mezinárodního veletrhu“

thumb

Ve dnech 28. 8. – 6.9 2019 proběhl již 61. ročník „Damašského mezinárodního veletrhu“ s optimistickým mottem „From Damascus... to the World“. V Sýrii jde o nejvýznamnější akci tohoto druhu vůbec a tato akce se těší… více ►

Výstava České hrady a zámky v Damašku

thumb

Dne 9. června 2019 se v Damašku konala vernisáž výstavy České hrady a zámky. Výstavu zahájil v historickém Damašském sále dr. Mahmoud Hamoud ředitel Generálního ředitelství muzeí a památek Sýrie a generální ředitel českého Národního muzea dr.… více ►

Humanitární a rozvojové projekty

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku uzavřelo v první polovině května čtyři nové smlouvy se syrskými subjekty na realizaci projektů v rámci vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období… více ►

Česká republika podpoří protetické centrum v Damašku v rámci své zahraniční rozvojové pomoci

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku uzavřelo tento týden se syrskou charitativní asociací Khotwa smlouvu o poskytnutí vázaného peněžního daru na vybavení protetické laboratoře. Asociace Khotwa pomáhá syrským obětem válečného konfliktu vyrovnat se s… více ►

Česká sbírka hraček udělala radost syrským dětem

thumb

Velvyslanectví České republiky v Damašku rozdělilo humanitárním organizacím v Sýrii větší množství hraček, které byly získané během sbírky od občanů České republiky. více ►

Příležitost pro české firmy zapojit se do humanitárních a rozvojových projektů v Sýrii

czech_republic_humanitarian_aid

Velvyslanectví ČR v Damašku informuje naše podnikatelské prostředí o možnosti zapojit se do projektů humanitární a rozvojové pomoci, která se realizuje v rámci vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence… více ►

Zastoupení českých firem na Mezinárodním veletrhu v Damašku patřilo k nejpočetnějším mezi zahraničními vystavovateli

thumb

60. ročník Mezinárodního veletrhu v Damašku, který proběhl ve dnech 6.-15.září 2018, přivítal 19 českých firem. Našim vystavovatelům byl poskytnut veletržní stánek díky podpoře MZV ČR v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí… více ►

Národní muzeum v Praze pomáhá s obnovou a restaurováním památek v Sýrii

thumb

Koncem října 2018 bylo slavnostně otevřeno Syrské národní muzeum v Damašku pro veřejnost a zpřístupněna byla první část jeho bohaté expozice. Představitelé muzea poděkovali za významnou českou podporu při restaurování cenných exponátů. Jedinečná… více ►

Česká dodávka humanitární pomoci do Sýrie

thumb

Dne 11. prosince 2017 byla do Sýrie vojenským speciálem doručena další část humanitární materiální pomoci ve formě kojeneckého mléka. více ►

Česká republika darovala Sýrii tři moderní ambulance

thumb

Česká vláda ve spolupráci s Českým červeným křížem poslala do Sýrie tři mobilní ambulance včetně veškerého vybavení. více ►

Česká republika pomáhá se záchranou světového kulturního dědictví v Sýrii

vlajka_ceske_republiky

Ve dnech 1. - 3. listopadu navštívila Sýrii delegace českého Národního muzea vedená ředitelem muzea PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D. Cílem návštěvy bylo prohloubení spolupráce při záchraně syrského a světového kulturního dědictví. více ►

Účast českých firem na 59. ročníku Mezinárodního veletrhu v Damašku budí u Syřanů zájem

thumb

České firmy byly společně s ostatními evropskými společnostmi na Mezinárodním veletrhu v Damašku vidět. Od 17.srpna probíhá v syrském hlavním městě po šestileté přestávce 10 denní mezinárodní veletrh, jehož se zúčastnilo formou osobní účasti… více ►

3. ročník mezinárodní výstavy RE-BUILD SYRIA otevírá cestu k projektům na rekonstrukci syrského hospodářství

thumb

Velvyslanectví České republiky v Damašku informuje o pořádání 3. ročníku mezinárodní výstavy RE-BUILD SYRIA, která se uskuteční ve dnech 19. až 23. září 2017. více ►

Do Sýrie dorazila česká humanitární pomoc

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR a Český červený kříž (ČČK) doručily vojenským letadlem Armády ČR 18. července 2017 další humanitární pomoc do Sýrie. Humanitární pomoc byla za přítomnosti velvyslankyně ČR v Sýrii Evy… více ►

Česká republika pomohla zrekonstruovat školku pro syrské děti

thumb

Česká republika pomohla zrekonstruovat školku pro syrské děti v historickém centru města Damašek. více ►

Návštěva Státního tajemníka Petra Gajduška v Sýrii

thumb

Dne 27.2.2017 přijel na Zastupitelský úřad ČR v Damašku pan Státní tajemník Petr Gajdušek v rámci své pracovní cesty do Libanonu a Sýrie. více ►

Hračky z české humanitární pomoci byly rozdány dětem v Aleppu

thumb

Syrský arabský půlměsíc (SARC) na začátku března předal dětem v Aleppu stovky hraček, které se podařilo shromáždit díky české dobrovolné sbírce organizované odborem Blízkého východu a severní Afriky MZV ČR. Hračky spolu s téměř dvěma tunami… více ►

Do Sýrie dorazila další dodávka české humanitární pomoci

thumb

Dne 23. února 2017 byla ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva obrany ČR, Správy státních hmotných rezerv a Velvyslanectví ČR doručena do Damašku další část humanitární pomoci Sýrii. Předchozí zásilka byla doručena 20.… více ►

Sýrie a blízkovýchodní mírový proces tématy Rady FAC

thumb

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek vedl českou delegaci na zasedání Rady Evropské unie pro zahraniční věci (FAC), které se uskutečnilo 16. ledna 2017 v Bruselu. Aktuální situace v Sýrii a blízkovýchodní mírový proces byly hlavními tématy… více ►

Další dodávka české humanitární pomoci pro Sýrii doručena

Dne 12. prosince 2016 byla do Sýrie doručena další česká zásilka humanitární pomoci v rámci programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016–2019“, zahrnující sušené mléko, dialyzační… více ►

Náměstek Martin Tlapa navštívil podruhé Sýrii

Ve dnech 9.–12. října 2016 se uskutečnila cesta náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy do Sýrie, během níž byla ve spolupráci s Českým červeným křížem do Sýrie letecky dopravena mimořádná humanitární pomoc v hodnotě téměř 4,5… více ►

Prohlášení MZV ke statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv

V souvislosti s některými mediálními zprávami k otázce statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv sděluje MZV ČR následující: více ►

Česká humanitární pomoc Sýrii

thumb

Ve dnech 5.6. a 7.6. 2016 přistála na damašském mezinárodním letišti letadla AČR s humanitární pomocí pro Sýrii. více ►

Kulturní akce v Palmyře

thumb

Ve dnech 5. a 6.5.2016 proběhly v syrské Palmyře dva kulturní podniky spojené s nedávným osvobozením města syrskými a ruskými jednotkami od ozbrojených skupin IS. Oficiálně se události konaly na oslavu ruského Dne vítězství (ukončení 2. světové… více ►

Slavnostní akt předání "Meritorious Honor Award"

thumb

Dne 9.5.2016 proběhl na US Embassy Damascus, nad nímž vykonává „Protecting Power“ naše ZÚ, slavnostní akt předávání „Meritorious Honor Award“ pro místní zaměstnance ZÚ USA v Damašku. více ►

Syrským rodinám byla předána česká humanitární pomoc

thumb

Znevýhodněné syrské rodiny a vnitřní uprchlíci obdrželi 28. 4. první část české humanitární pomoci. více ►

První náměstek ministra zahraničí Syrské arabské republiky navštívil Českou republiku

thumb

První náměstek ministra zahraniční Syrské arabské republiky Fajsal Mikdád a náměstek pro evropské záležitosti Ajmán Súsán navštívili ve dnech 20. - 22. 4. 2016 Českou republiku. více ►

Česká ambasáda realizuje v roce 2016 své první dva humanitární projekty

thumb

Česká ambasáda realizuje dva malé lokální projekty s humanitárním zaměřením. Projekty přispějí ke zlepšení zdravotní péče a pomohou vnitřně přesídleným obyvatelům, kteří se v současnosti nacházejí v hlavním městě země. více ►

Mezinárodní výstavy v Damašku zaměřené na poválečnou rekonstrukci země – květen a září 2016

thumb

V hlavním městě Sýrie, Damašku, se v roce 2016 budou konat dvě mezinárodní výstavy zaměřené na postkonfliktní rekonstrukci země. Uskuteční se v květnu, resp. září 2016 a účast na nich je otevřena i případným zájemcům z řad českých firem. více ►

Návštěva náměstka Martina Tlapy v Damašku

thumb

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa uskutečnil ve dnech 15. a 16. listopadu 2015 pracovní návštěvu v Sýrii, kde jednal ministrem zahraničních věcí Walídem al-Muallimem a jeho prvním náměstkem Fajsalem Mikdádem. Dále se setkal s… více ►

Organizační struktura ZÚ Damašek