česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva náměstka Martina Tlapy v Damašku

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa uskutečnil ve dnech 15. a 16. listopadu 2015 pracovní návštěvu v Sýrii, kde jednal ministrem zahraničních věcí Walídem al-Muallimem a jeho prvním náměstkem Fajsalem Mikdádem. Dále se setkal s ministrem průmyslu Kamálem Eddin Tamehem, ministrem ekonomiky a zahraničního obchodu Humamem al-Džazárí a ministrem turismu Rijádem al-Jazidží. V rámci návštěvy proběhlo i setkání s velkým muftím Ahmadem B. Hassúnem.

Obsahem jednání byla politická a ekonomická situace v Sýrii. Česká strana zdůraznila, že syrský konflikt má pouze politické řešení, které by mělo probíhat paralelně s bojem proti terorismu. ČR plně podporuje zachování teritoriální integrity a sekulárního charakteru Sýrie včetně pokojného soužití všech komunit. Za zcela zásadní ČR považuje zachování funkční syrské administrativy. Syrská strana ocenila, že ČR nikdy nezavřela svůj zastupitelský úřad v Damašku, což se ukázalo jako prospěšné nejen pro ni, ale i pro státy, které zastupitelské úřady uzavřely. Ministr zahraničních věcí Sýrie prohlásil, že z tohoto důvodu je syrská strana připravena po dojednání mírové dohody její finální text podepsat v Praze.

Náměstek Tlapa byl syrskou stranou informován o ekonomické situaci země, zejména
o nezbytnosti okamžité pomoci v humanitární oblasti. Syrská vláda nadále disponuje funkční sítí, která je schopna s minimálními náklady distribuovat pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo. Obě strany se shodly na tom, že plánování poválečné rekonstrukce Sýrie se musí zahájit již nyní, a ČR při této příležitosti nabídla své transformační zkušenosti při obnově Sýrie.

Náměstek Tlapa se rovněž setkal s představiteli mezinárodních organizací působících v Sýrii, konkrétně Kanceláře pro koordinaci humanitární pomoci (OSN – OCHA), Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), Světové zdravotnické organizace (WHO) a s chirurgem pracujícím pro italskou nemocnici, kteří informovali o negativních důsledcích sankcí, zejména v bankovní oblasti, které výrazně komplikují poskytování humanitární pomoci oběma stranám konfliktu.

Součástí programu bylo i přijetí na Hospodářské komoře a setkání se skupinou syrských podnikatelů k možnostem rozvoje bilaterálních ekonomických vztahů, a to jak za současných podmínek, tak s výhledem do budoucnosti z titulu poválečné obnovy země.