česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální dohody uzavřené mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou


Mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou byly uzavřeny a již nabyly účinnosti obě dohody důležité pro mezinárodní obchodní styk.

 

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána ministry financí Miroslavem Kalouskem a Mohammedem Al-Husseinem 18. května 2008 v Damašku. Smlouva je účinná po výměně ratifikačních listin od 12. listopadu 2009. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání smlouvy bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 115 (částka 46) dne 7. prosince 2009.

 

Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána ministrem financí Miroslavem Kalouskem a místopředsedou vlády pro ekonomické záležitosti Abdullahem al Dardarim 21. listopadu 2008 v Praze a nabyla účinnosti dne 14. července 2009. Dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 62 (částka 29) dne 14. srpna 2009.