česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

 

 

Konzulární hodiny pro veřejnost (pouze pro občany ČR)  pondělí    10:00 - 12:00 a 13:00 - 14: 00

Telefonní číslo                                                           + 96311 333 62 59

Fax                                                                                       + 96311 333 82 68

Email                                                                                 damascus@embassy.mzv.cz

 

 

Vízová sekce pro občany Sýrie byla přesunuta do Libanonu

 

Adresa                                                                             Embassy of the Czech Republic
                                                                                            (St. Bechara Church Street)
                                                                                            Baabda
                                                                                            Republic of Lebanon                  

Poštovní adresa                                                         Embassy of the Czech Republic
                                                                                           P. O. Box 40 195, Baabda
                                                                                           Republic of Lebanon

 

Konzulární hodiny pro veřejnost                    Libanon / pondělí - pátek 8:00 - 16:15

 

Oddělení víz pro občany Sýrie                           Libanon / úterý      8:30 - 12:00

                                                                                           Libanon / středa   12:30 - 15:00

                                                                                           Libanon / čtvrtek   8:30 - 12:00

  

 Žádosti o vízum pro občany Sýrie lze podávat v uvedených úředních hodinách na základě předchozí  žádosti zaslané na email  consulate.beirut@embassy.mzv.cz     

 

Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Sýrie ocitli v nouzi!

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně, v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Sýrie v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).

Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace.

 

Telefonní číslo stále služby     +963 988 243 000

 

Aktuální podmínky vstupu do Syrské arabské republiky (víza, COVID-19, apod.)

thumb

Následující článek shrnuje obecné vstupní podmínky pro cestovatele z České republiky do Sýrie. Vzhledem k často se měnícím podmínkám, zejména ve vztahu k onemocnění COVID-19, doporučujeme si před cestou vyžádat aktuální informace na… více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v roce 2021.

volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

volby

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Velvyslanectví ČR v Damašku informuje krajany, že ve dnech 26. – 27. března 2021 proběhne akce Sčítání lidu

thumb

Ve dnech 26. – 27. března 2021 provede Český statistický úřad sčítání lidu. Připomínáme, že pro definované skupiny občanů ČR je účast povinná. Níže přikládáme oficiální oznámení s podmínkami konání akce a prosíme všechny krajany, aby se… více ►

Jazykové kurzy v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka, deadline 15.3.2021

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku připomíná blížící se termín 15. 3. 2021 k podání přihlášek do jazykových kurzů v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka v zahraničí více ►

Oznámení o omezení cest do ČR s platností od 18. prosince 2020

thumb

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 usnesení vlády č. 1334 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. více ►

Koronavirus - pravidla pro vstup osob na území České republiky

varovani_symbol

Podle platného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví platí, že cizinci i čeští občané cestující z rizikových zemí musí po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a platí pro ně omezení volného pohybu na území České… více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR - říjen 2020

volby

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů, pod číslem 169/2020 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

ministr_zahranici_tomas_petricek_1

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Vstup cizinců na území ČR v návaznosti na EU seznam bezpečných zemí

EU schválila seznam třetích bezpečných „zelených“ zemí z hlediska cest občanů EU+. Seznam zemí je vydán formou doporučení, které není závazné pro členské státy. Členské státy při využití zásad reciprocity mohou tento seznam zúžit pro… více ►

Pobyt cizinců na území ČR – prodloužení pobytu

Cizinec, vízový nebo bezvízový, který se po dobu nouzového stavu dostal do situace nemožnosti odjezdu z České republiky a skončila mu platnost víza / pobytového oprávnění, může setrvat na území ČR ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu (tj. do… více ►

Vstup na území České republiky - aktuality a důležitá upozornění

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020. S účinností od 5. června 12:00 hod. se ruší kontroly na pozemních hranicích s Rakouskem a Německem a opět je… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 v Teplicích - nový termín hlasování

volby

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 v Teplicích vyhlásil prezident České republiky doplňovací volby do Senátu v uvedeném volebním obvodu v novém termínu na pátek 5. června 2020 a na sobotu 6.… více ►

Oznámení pro studenty a další vízové žadatele

varovani_symbol

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Úřední deska Velvyslanectví České republiky v Damašku

info_1

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Damašku jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle… více ►

Vyhlášení nouzového stavu

varovani_symbol

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České… více ►

Informace a doporučení pro krajanské spolky pro rok 2020

scholarship

Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytují podporu krajanským spolkům v roce 2020 ve dvou programech A. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí – tato… více ►