česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pobyt cizinců na území ČR – prodloužení pobytu

Cizinec, vízový nebo bezvízový, který se po dobu nouzového stavu dostal do situace nemožnosti odjezdu z České republiky a skončila mu platnost víza / pobytového oprávnění, může setrvat na území ČR ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu (tj. do 16. července), přičemž jeho pobyt na území bude legální.

Usnesením vlády č. 683 ze dne 22. 6. bylo stanoveno, že období, po které je cizinec oprávněn setrvat na území ČR se prodlužuje do 16. září 2020.

 
 

Prodloužení pobytu se týká pouze cizinců, kteří na území České republiky pobývali v době od 12. března 2020 do 16. července 2020 na základě:

a/ krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo

b/ krátkodobého víza za účelem sezónním nebo

c/ víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo

d/ mimořádného pracovního víza.

----------------------

Příloha: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. června 2020 č. 683 o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě

Vláda stanoví s účinností ode dne 17. července 2020 od 00:00 hod do 16. září 2020, že

1. za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby tento trval po dobu platnosti tohoto opatření, se doba platnosti povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. září 2020;

2. cizinci uvedení v bodě 1 tohoto usnesení, kteří na území České republiky pobývali v době od 12. března 2020 do 16. července 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza a následně podle bodu II usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198, o přijetí krizového opatření, jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději do 16. září 2020.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r., místopředsedkyně vlády a ministryně financí