česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvání dětí k účasti na 49. ročníku MDVV Lidice 2021

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé dělníky, požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec Josef Čapek. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.


Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství a je otázkou, zda nás v něčem nevedou do slepých uliček. Doporučení k etickým zásadám umělé inteligence bude jedním z témat generální konference UNESCO v roce 2021.

více info na: https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/vyzva/

 
Pro 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo vybráno téma:


ROBOT a umělá inteligence

Podtémata:

Co robot (ne)umí
Uvnitř stroje
R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu
Rok 2121
Vývoj a druhy umělé inteligence
Technologie a etika
Data
Nanoroboti
Typy výtvarných technik
kresba, malba
grafika
kombinovaná technika
fotografie
filmy/animace
výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)
Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti:

Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let; jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Handicapovaní účastníci se mohou registrovat bez věkového omezení.
Maximální formát plošné práce - 70 × 50 cm.
Maximální formát prostorové práce - 100 × 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné technice; v různých technikách je možno přihlásit i více prací.

Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musejí být zafixovány.
Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
Filmy/animace – max. délka 3 minuty.

Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.
Přihláška a označení výtvarných prací!Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

1. Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím.

 


2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
Věk, rok narození a pohlaví dítěte
Název díla
Technika, jakou bylo dílo vytvořeno
Název a přesná adresa školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.

E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.

Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3. Označení a parametry filmů/animací

Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo jednotlivcem pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

Filmové techniky

Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2D a 3D animace
Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy, jiné audiovizuální dílo – například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.
Technické parametry filmu
kontejner: MP4 nebo mov
formát: MPEG-4, H264
rozlišení: FullHD 1080p (1920x1080), nebo HDready - 720p (1280x720)
audio bitrate: 128 kbps
stopáž: max 3 min

Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr vytvořte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém poli, kam uvedete jméno autora, vaší školy popř. logo školy.
Film bude v případě mluveného slova, či textových polí, otitulkován – titulky vždy v anglickém jazyce, tento požadavek platí pro všechny filmy (tj. i pro české a slovenské školy).
Film musí být opatřen audio stopou, která je v souladu s autorským právem.

Postup:

1.   Vytvořte film dle uvedených technických parametrů.
2.   Tuto verzi uložte na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáte, vytvořte si ho).
3.   Nahrajte příspěvek (i v případě mírně snížené kvality) na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
4.   Registrace filmu do soutěže: Pro označení využijte Registrační formulář pro Film/Animace (ke stažení na této stránce výše - vpravo v rámečku) a zašlete na children@lidice-memorial.cz. V předmětu emailu nezapomeňte uvést REGISTRACE FILM + 49. MDVV Lidice 2021 a název školy nebo jméno jednotlivce. Beze slova FILM v předmětu mailu nebude registrace kompletní. V registračním formuláři uveďte link filmu na Youtube. Registrace filmu je možná pouze emailem, neposílejte ji poštou!
5.   V případě ocenění vašeho příspěvku budete požádáni o zaslání plné kvalitní verze.

Upozornění

V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky budou do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

Harmonogram výstavy

19. února 2021
uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic. 
18. - 20. března a 25. - 27. března 2021
zasedání mezinárodní poroty (2 kola)

Začátek května 2021

zveřejnění výsledků soutěže na www.mdvv-lidice.cz
1. června 2021
slavnostní vernisáž v Lidické galerii
1. června 2021 – 31. ledna 2022
výstava oceněných prací v Lidické galerii
Červen 2021
zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem z České a Slovenské republiky
Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Ocenění

Cena poroty pro zahraničí
Cena poroty pro Českou republiku
Medaile Lidická růže – individuální
Medaile pro školu za kolekci prací
Medaile za kolektivní práci dětí
Čestná uznání

Práce zasílejte na adresu:

49. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021
Památník Lidice, Lidická galerie
Tokajická 152
273 54 Lidice

Pokud chcete využít organizovaný svoz prostorových exponátů, sledujte v průběhu února 2021 webové stránky soutěže.

Registraci došlých prací si můžete ověřit na těchto webových stránkách v průběhu února a března 2021.
Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Kontakty

Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice
e-mail: children@lidice-memorial.cz
web: www.mdvv-lidice.cz
Kurátor: Mgr. Stanislava Doleželová
Tel. 312 250 702; 736 642 318
 
Na výzvě k účasti byla použita díla těchto autorek: Maya Sophie Stansbury, ZUŠ B. Martinů, Polička, Anna Vetešníková, ZUŠ Mšeno, Madeleine Matějková, ZUŠ Nové Město pod Smrkem, Hiba Khamlichi, Rabat, Maroko