deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

COVID-19

Česká pravidla pro příjezd z Německa

thumb

Česká republika považuje Německo za zemi s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva). Cestující na dobu kratší než 24 hodin nemusí vyplňovat příjezdový formulář a nemusí prokazovat svou bezinfekčnost. Cestující na dobu delší než 24 hodin… více ►

Pravidla příjezdu z ČR do Německa

atencao_1

Od 1. 8. 2021 zavedlo Německo pro cestující z ČR, kteří do Německa přijíždějí na více než 24 hodin, povinnost disponovat při vstupu na jeho území potvrzením o bezinfekčnosti, tj. v platnost vstoupila povinnost předložit potvrzení o testu nebo… více ►

Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko - oficiální koronavirové weby

atencao_1

Níže uvádíme odkazy na webové stránky zemských vlád Saska, Durynska a Saska-Anhaltska k tématu COVID-19. V případě konkrétních dotazů se můžete obrátit na náš generální konzulát. více ►

Cestování mezi ČR a SRN - další užitečné weby

atencao_1

Níže naleznete platné informace týkající se cestování mezi Českou republikou a Saskem, Saskem-Anhaltskem a Durynskem. více ►

Seznam koronavirových hotline v Německu

atencao_1

Pravidla karantény jednotlivých spolkových zemí můžete konzultovat na uvedených nouzových linkách. více ►