deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká pravidla pro příjezd z Německa

Česká republika považuje Německo za zemi s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva).

Cestující, kteří přijíždí do ČR na dobu kratší než 24 hodin, nemusí vyplňovat příjezdový formulář a nemusí prokazovat svou bezinfekčnost - s výjimkou cest hromadnou dopravou, při kterých musí cestující disponovat antigenním testem ne starším než 48 hodin či PCR testem ne starším než 72 hodin.

Děti ve věku 0 - dovršených 12 let jsou vyňaty z povinnosti prokázat bezinfekčnosti i z povinnosti vyplnit příjezdový formulář.

 

Podmínky pro vstup do ČR jsou stanoveny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

1) PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ:

Cestující ze SRN do ČR, kteří do Česka přijíždějí hromadnou dopravou na více než 24 hodin, musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Za hromadnou dopravu je považována i doprava vozidlem, ve kterém cestují osoby z různých domácností.

V případě individuální dopravy osob jedné domácnosti pozemní cestou není třeba vyplňovat příjezdový formulář.

 

2) TEST (cesty na více než 24 hodin):

A) Občan ČR (+ jeho rodinný příslušník s přechod. pobytem v ČR, občan EU s přech. pobytem v ČR, cizinec s trvalým pobytem v ČR):

Občan ČR, který cestuje do ČR individuální dopravou a je očkován (14 dní po druhé dávce či plné očkování s posilující dávkou), nepotřebuje před započetím cesty do ČR ani po příjezdu do ČR absolvovat žádný test.

Občan ČR, který není očkován, musí před zahájením cesty z Německa do ČR veřejnou dopravou (letadlem, vlakem, autobusem) disponovat písemným výsledkem testu (stačí antigenní test max. 48 hodin od odběru).

Neočkovaný občan ČR se musí po vstupu na území ČR podrobit nejdříve 5. den, nejpozději 7. den RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR není třeba setrvávat v samoizolaci, je však nutné nosit vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování respirátor.

Děti ve věku 0 - dovršených 12 let jsou vyňaty z povinnosti prokázání bezinfekčnosti i z povinnosti vyplnit příjezdový formulář. Nevztahuje se na ně ani žádná povinnost izolace po návratu do ČR. 

 

B) Ostatní občané (např. občané Německa):

Před zahájením cesty z Německa do ČR veřejnou i individuální dopravou musí cestující disponovat písemným výsledkem RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (max. 72 h od odběru).

Po vstupu na území ČR se musí cestující nejdříve 5. den, nejpozději 7. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR není třeba setrvávat v samoizolaci, je však nutné nosit vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování respirátor.

Výjimky z testovací povinnosti pro ostatní občany (např. občany Německa):

1) Osoby očkované posilující dávkou, které se prokáží národním certifikátem dle EU nařízení, mají výjimku ze všech testů. Zůstává však povinnost vyplnění příjezdového formuláře pro cesty absolvované hromadnou dopravou. Z testovacích povinností jsou rovněž vyňaty osoby ve věku 12 - 18 let s dokončeným očkováním (i bez posilující dávky).

2) Osoby, které jsou očkované, avšak bez posilující dávky, musí před příjezdem do ČR absolvovat PCR test. Nemusí však absolvovat test 5. - 7. den po příjezdu do ČR.

3) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (ne více než 180 dní), musí před příjezdem do ČR absolvovat PCR test. Nemusí však absolvovat test 5. - 7. den po příjezdu do ČR PCR test.

4) Děti ve věku 0 - dovršených 12 let jsou vyňaty z povinnosti prokázání bezinfekčnosti i z povinnosti vyplnit příjezdový formulář. Nevztahuje se na ně ani žádná povinnost izolace po návratu do ČR. 

 

Další výjimky z testů a příjezdového formuláře viz platné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace podá rovněž Informační linka ke koronaviru Ministerstva zdravotnictví ČR: +420 226 20 1221. Pro volání z ČR: 1221.

Informovat se můžete také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČRMinisterstva vnitra ČR.