deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká pravidla pro příjezd z Německa

Níže uvádíme česká pravidla cestování ze Saska (Německa) do ČR. Upozorňujeme, že cestující ze Saska (Německa) do ČR musí  respektovat i pravidla stanovená saskou vládou - viz náš článek

Zpřísnění podmínek pro vstup do Saska | Generální konzulát České republiky Drážďany (mzv.cz)

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace platí v ČR nouzový stav. Je omezen volný pohyb osob po území celé ČR.

Vláda ČR schválila dne 28. 1. 2021 aktualizované krizové opatření k omezení volného pohybu osob na území ČR. Cizincům je zakázán vstup do země z jiných než nezbytných důvodů. Nezbytným důvodem není turistika. Ministerstvo zahraničích věcí ČR rovněž doporučuje svým občanům cestovat do zahraničí pouze v nezbytných důvodech, což opět není turistika.

Od 5. 2. 2021 platí nové Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Více informací naleznete v článku níže.

 

Usnesení vlády ČR ze dne 28. 1. 2021 o přijetí krizového opatření. V tomto Usnesení naleznete mimo jiné výjimky ze zákazu volného pohybu osob na území ČR včetně výjimek ze zákazu pobytu cizinců na území ČR.

Od 5. 2. 2021 platí nové Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Celé Německo spadá do kategorie zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Všechny osoby, které do ČR přijedou po pobytu v Německu delším než 12 hodin, musí:

- před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (vytištěný doklad o vyplnění Příjezdového formuláře předložíte hraniční kontrole v případě vyžádání) a předložit jej krajské hygienické stanici dle místa bydliště či pobytu;

- před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše do 24 hodin před příjezdem do ČR, RT-PCR test do 72 hodin před příjezdem;

- do 5 dnů po příjezdu do ČR absolvovat PCR-test na COVID-19 a výsledek neprodleně předložit elektronicky krajské hygienické stanici dle místa bydliště či pobytu (do doby výsledku negativního testu platí karanténní opatření s výjimkou např. cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb, zajištění péče o děti a další dle II. 1. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR).

 

Výjimky z povinnosti testu, karantény a registrace:

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, cizinci jsou  oprávněni do ČR cestovat pouze z důvodů pro ně uvedených v krizovém opatření vlády ČR zakazujícím volný pohyb

c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 72 hodin,

d) pro osoby mladší 5 let,

e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu podle bodu III.1.,

f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za  účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním,

g) pro policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) pro občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky oemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Více aktuálních informací k tématu cest do ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR k tématu COVID-19. Dále také v cestovatelském Rozcestníku Ministerstva zahraničí ČR na stránkách COVID portálu vlády ČR.