deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla příjezdu z ČR do Německa

Od 1. 8. 2021 zavedlo Německo pro cestující z ČR, kteří do Německa přijíždějí na více než 24 hodin, povinnost disponovat při vstupu na jeho území potvrzením o bezinfekčnosti, tj. v platnost vstoupila povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace není pro cestující z nerizikových zemí (aktuálně ČR) povinná.
 

Spolková Republika Německo přijala nové nařízení pro vstup do země (Coronavirus-Einreiseverordnung) s platností od 1.8.2021, které obsahuje pravidla pro registraci, karanténu a doložení bezinfekčnosti.

 

Povinnost testu či potvrzení o očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 12 rok věku,  musí mít i při cestách z nerizikové oblasti (tj. Česká republika) buď:

-       lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (antigenní testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem, PCR 72 hod. před příjezdem, a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu) nebo

-       potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní (za plně očkovaného je v Německu považován člověk až 15. den po očkování) nebo

-       potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

V případě cesty dopravním prostředkem přepravní společnosti jsou cestující povinni předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna. 

 

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci SARS-CoV-2  - tyto doklady nemusí mít

·     osoby cestující z Německa do Česka či z Česka do Německa na méně než 24 hodin (malý příhraniční styk),

·     pendleři,

·      osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky,

·      osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,

·      děti mladší 12 let.

 

 

O aktuální situaci se můžete informovat také na stránkách spolkové vlády ke koronaviru či na webových stránkách spolkových zemí:

Svobodného státu Sasko: Coronavirus Sachsen

Svobodného státu Durynsko: Coronavirus Thürigen

Saska-Anhaltska: Coronavirus Sachsen-Anhalt

 

Kontaktovat můžete také hotline jednotlivých zemí, např. hotline Svobodného státu Sasko 0800-1000214.

 

Při návratu z Německa do ČR dbejte aktuálních českých pravidel pro vstup do země, které jsou k nalezení na našich stránkách. 

Další informace můžete nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR v Berlíně či na stránkách Generálního konzulátu ČR v Mnichově.