deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zpřísnění podmínek pro vstup do Saska

Dne 14. 2. 2021 začala platit nová pravidla pro cestovaní z ČR do Saska.  
 

Dne 12. 2. 2021 zveřejnila saská vláda novelu karanténní vyhlášky. Tato novela stanoví následující pravidla, viz níže. Je třeba ji vykládat současně se spolkovou příjezdovou vyhláškou.

Zároveň je třeba brát v potaz přechodné omezení pohybu v souvislosti se zavedením kontrol na vnitřních hranicích, o němž rozhodla 12. 2. 2021 spolková vláda. Dle tohoto rozhodnutí mohou do Německa vstoupit v zásadě pouze občané SRN a osoby, které zde mají pobyt. Předpis dosud není zveřejněn, k dispozici je tiskové prohlášení Spolkového ministerstva vnitra.

Pravidla při příjezdu do Saska:

  1. všichni přijíždějící s výjimkou dětí do 6 let musí mít negativní antigenní nebo PCR test ne starší 48 hodin a musí se před vstupem do Německa zaregistrovat

  2. všichni přijíždějící musí do 14denní karantény, kterou nelze žádným způsobem zkrátit.

 

Dne 16. 2. 2021 zveřejnila saská vláda doplněk karanténního nařízení, v němž stanovila další výjimky z karantény nad rámec výjimek daných spolkovou příjezdovou vyhláškou.

 

Výjimku z karantény a z omezení vstupu do Německa (s podmínkou testu každý den a registrace) mají:

      -   profesionální řidiči přepravující zboží

      -  osoby, jejichž práce je nezbytnou podmínkou provozu následných odvětví (včetně OSVČ):

             1) zdravotnictví (Gesundheitswesen)

            2) pečovatelství (Pflegewesen)

            3) zemědělská práce se zvířaty - osoby nepostradatelné pro chod (Tierhaltung)

            4) zásobování vodou a energií (Wasser- und Energieversorgung)

            5) kanalizace a odpady (Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)   

            5) doprava (Transport und Verkehrswesen)

            6) farmacie, lékárenství (Pharmawirtschaft, Apothekenwesen)

            7) pohřebnictví (Bestattungswesen)

            8) potravinářství (Ernährungswirtschaft)

            9) informační a telekomunikační technologie (Informationstechnik, Telekommnikationswesen)

            10) laboratoře zdravotnických zařízení (Labore med. Einrichtung)

 

Tito pracovníci mají povinnost předkládat test každý den (předkládejte jen originály dokumentů, podpisů a razítek - kopii Vám německé úřady nemusí uznat) . Rovněž musí případné kontrole předložit pracovní smlouvu. Od 19. 2. 2021 je nutné předložit osvědčení systémové relevance (Bescheinigung der Systemrelevanz), které vystaví krajské úřady (Landkreis):

osvědčení systémové relevance (PDF, 111 KB)

 

Výjimku z karantény a z omezení vstupu do Německa mají také osoby, které přicestovaly z následných humanitárních důvodů:

     -  příbuzenské osoby 1. stupně při úmrtí

    -  při narození vlastního dítěte

    - příbuzenské osoby 1. či 2. stupně osoby, která oprávněně vyžaduje péči, v situaci, kdy došlo k náhlému výpadku možnosti péče

    - z důvodu nutného lékařského ošetření

   - jednotlivé výjimky v zájmu zachování zdraví a života

I tyto osoby musí být registrovány a disponovat negativním testem, který nebude starší než 24 hodin. Výše uvedené musí věrohodně doložit. U výsledku testu předkládejte jen originály dokumentů, podpisů a razítek - kopii Vám německé úřady nemusí uznat.

 

Není-li možné vyplnit před vstupem do Německa registraci online, lze použít formulář v papírové podobě.

 

Aktuální informace jsou také zveřejňovány na oficiálním webu saské vlády ke koronaviru. Saská vláda zde dne 18. 2. 2021 zveřejnila rovněž informační leták pro pendlery v NJ i ČJ s aktuálními informacemi.

informační leták pro pendlery v NJ (PDF, 83 KB)  Informační leták pro pendlery v ČJ (DOCX, 30 KB)

Nová pravidla vstupu do Německa shrnuje rovněž Velvyslanectví ČR v SRN.

Spolková policie vytvořila formulář, kterým se jí můžete dotázat, zda nespadáte do některé z oblastí výjimek pro vstup.

V případě dotazů k výjimkám doporučujeme se obracet rovněž na příslušné krajské hygienické stanice (Gesundheitsamt - např. Gesundheitsamt Dresden).

 

Seznam testovacích míst v Sasku

Seznam testovacích míst v ČR

 

Dvojjazyčný česko-anglický formulář Ministerstva zdravotnictví ČR s potvrzením odběrového místa o absolvování antigenního testu - vhodný pro použití při překročení hranic. Možné je také použít tento německý vzor:

potvrzení o provedení testu v NJ (PDF, 244 KB)

 

přílohy

potvrzení o provedení testu v NJ 243 KB PDF (Acrobat dokument) 27.1.2021