deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

budova ZU Drazdany

Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19)

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití. Do 30.6.. 2020 (toto datum se může v průběhu času změnit),… více ►

Mimořádný dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

cerninsky_palac_ze_zahrady_leto

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky Jiří Krátký se v přiloženém dopise obrací na krajany v souvislosti s pandemií COVID19. více ►

V ČR vyhlášen nouzový stav

atencao_1

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a řadu mimořádných opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Tato opatření se vztahují i na cizince, kteří nemají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují. více ►

Regiojet vypravuje mimořádné spoje do ČR

atencao_1

Společnost RegioJet zajistila od 26. 3. 2020 mimořádné mezinárodní autobusové spoje určené pro návrat občanů České republiky nebo obyvatel, kteří mají prokazatelně trvalé bydliště na území ČR, zpět do České republiky. Autobusy zastavují i v… více ►

Návrh individuální trasy Drážďany - česká hranice

atencao_1

Informace pro české občany, kteří v současné době hledají způsob návratu do ČR z Drážďan (letiště). více ►

Odložení termínu voleb do Senátu - obvod Teplice

volby_2013

Na základě usnesení vlády České republiky č. 218 ze dne 15. března 2020, vyhlášeném pod č. 88/2020 Sb., se z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu, vyhlášených ve volebním… více ►

Koronavir v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku

atencao_1

Spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko vykazují ke dni 13. 3. 2020 zřetelně menší počty nakažených koronovarinem, než je tomu např. ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko a Baden-Wirtembersko. Zemské vlády Saska,… více ►

Koupíte firmu v Německu?

thumb

Německo je pro Čechy lákavou destinací pro nákupy, a to nejen spotřebního zboží, ale v poslední době i firem. Investoři si mohou za výhodných podmínek a s asistencí místní obchodní komory vybrat z řady zajímavých nabídek – od koupě… více ►

Sasko rozděluje peníze na rozvoj uhelných regionů

thumb

V rámci druhé vlny tzv. „Projektů spolupráce“ se v Sasku se otevírají brány pro financování malých regionálních projektů, určených pro rozvoj uhelných regionů. Stát rozdělí na jejich podporu prostředky v celkové výši 3,2 milionu EUR.… více ►