deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

dlouhodobé priority GK Drážďany

Nejvýznamnějším úkolem generálního konzulátu je prohlubování a rozvoj dobrých vztahů mezi Českou republikou a Saskem, Saskem-Anhaltskem a Durynskem na regionální, zemské i komunální úrovni, stejně jako konzulární služba pro občany České republiky.
 

Mezi další významné agendy GK Drážďany patří:

  • podpora hospodářských zájmů České republiky v regionu s důrazem na oblast energetiky, a dopravní infrastruktury;
  • podpora přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů a programů regionální spolupráce;
  • podpora spolupráce bezpečnostních složek při potírání přeshraniční organizované kriminality;
  • propagace České republiky, její kultury i jazyka.