deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: GK Drážďany
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Intenzivní česko-saská spolupráce v oblasti textilu a nanotechnologií

V prostorách Průmyslové a obchodní komory Chemnitz se dne 16. září 2019 setkalo téměř 40 podnikatelů a odborníků z obou stran hranice. Téma technických textilií a otázka, kam směřuje vývoj této rychle se měnící oblasti moderní technologie, spojuje české i saské odborníky a obchodníky již několik let. GK Drážďany stál v roce 2016 u zrodu konkrétní spolupráce české asociace ATOK a německé VTI a od té doby s potěšením podporuje společná setkání podnikatelů a expertů nanotechnologického světa.  

Inovací letošního přeshraničního podnikatelského semináře 16. září byl důraz na výměnu nejnovějších technologických poznatků z oblasti vývoje. Přizváni proto byli experti z vědeckých kruhů, kteří v sérii přednášek seznámili publikum s aktuálními vývojovými trendy. Samozřejmostí setkání byla výměna kontaktů a nápadů na nové úrovně spolupráce.

Projekt byl spoluorganizován profesionály z Průmyslové a obchodní komory Chemnitz a z převážné části financován z prostředků na podporu ekonomické diplomacie, které spravuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Za podporu děkujeme rovněž předsedovi asociace ATOK panu Jiřímu Česalovi.

Generální konzulka paní Markéta Meissnerová

Generální konzulka paní Markéta Meissnerová

TEXTIL & NANO BRIDGE

TEXTIL & NANO BRIDGE