deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Úřední hodiny konzulárního úseku jsou (pouze po předchozím objednání) pondělí až čtvrtek 8:30 - 11:00 hodin. Úřední hodiny nejsou ve státní svátky. 
 

Sčítání lidu, domů a bytů v ČR 2021

thumb

Sčítání zajišťuje Český statistický úřad a začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Mimo území ČR nebudou k dispozici tištěné formuláře, od 27. března do 9. dubna 2021 se ale bude možné odkudkoliv sečíst přes internet. více ►

Omezení provozu konzulárního oddělení

x2013_08_23

S politováním informujeme veřejnost, že v současné době není možné sjednávat termíny pro konzulární schůzky. Rezervační systém schůzek bude znovu otevřen dne 1. dubna 2021. Pro rezervaci schůzky na našem generálním konzulátu volejte a pište po… více ►

Potvrzení o žití - v době pandemie COVID-19 není třeba ověřovat podpis

pecetni_razitko

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude po dobu, kdy v zahraničí platí opatření vládních/zemských orgánů k omezení sociálních kontaktů, akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. více ►

Německo zavádí povinnou registraci při příjezdu z ČR

atencao_1

Od 8. 11. 2020 jsou povinni cestující přijíždějící do Německa z rizikové země (ČR) registrovat se do elektronického systému na stránkách www.einreiseanmeldung.de či vyplnit příslušný listinný formulář (přiložen) a předat jej přepravci.… více ►

Od pondělí 9.11.2020 začnou platit nová pravidla pro cestování do ČR

thumb

Tříbarevný cestovatelský semafor určuje opatření, kterých je nutno dbát při příjezdu do ČR ze zahraničí. Německo je na cestovatelském semaforu tuto chvíli oranžové, což znamená, že cestující z Německa mohou do ČR přijíždět bez nutnosti… více ►

Česko na seznamu rizikových oblastí ze strany Německa

atencao_1

S účinností od 25. září 2020 byla celá Česká republika zařazena německými úřady mezi rizikové oblasti. Seznam rizikových oblastí je pravidelně aktualizován Robert-Koch-Institutem s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Hranice do Německa… více ►

Konzulární oddělení - do 18. 9. 2020 nelze sjednat osobní schůzku

varovani_upozorneni

Z technických důvodů není možné do 18. září 2020 osobně jednat na konzulárním oddělení Generálního konzulátu ČR v Drážďanech. V případě potřeby se na nás obraťte emailem či telefonicky. více ►

Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19)

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití. Do 30.6.. 2020 (toto datum se může v průběhu času změnit),… více ►

V ČR vyhlášen nouzový stav

atencao_1

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a řadu mimořádných opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Tato opatření se vztahují i na cizince, kteří nemají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují. více ►

Regiojet vypravuje mimořádné spoje do ČR

atencao_1

Společnost RegioJet zajistila od 26. 3. 2020 mimořádné mezinárodní autobusové spoje určené pro návrat občanů České republiky nebo obyvatel, kteří mají prokazatelně trvalé bydliště na území ČR, zpět do České republiky. Autobusy zastavují i v… více ►

Návrh individuální trasy Drážďany - česká hranice

atencao_1

Informace pro české občany, kteří v současné době hledají způsob návratu do ČR z Drážďan (letiště). více ►

Koronavir v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku

atencao_1

Spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko vykazují ke dni 13. 3. 2020 zřetelně menší počty nakažených koronovarinem, než je tomu např. ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko a Baden-Wirtembersko. Zemské vlády Saska,… více ►

Konec apostil a překladu u některých listin v EU

zapis_ilustrativni

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru

atencao_1

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►