deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dne 29. 8. 2021 v 16:00 končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů

Neděle 29. 8. 2021 je posledním dnem, kdy je možné nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů, vedeného Generálním konzulátem ČR v Drážďanech, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. - 9. 10. 2021.

Připomínáme, že čeští občané, kteří  hodlají  ve dnech  8. a 9. října 2021 volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Generálním konzulátu ČR v Drážďanech, mající bydliště na území Německa - v Sasku, Durynsku či Sasku-Anhaltsku a nejsou dosud zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším úřadem (např. z minulých voleb), musí nejpozději v zákonné lhůtě do neděle 29. srpna 2021 do 16:00 hod. podat nebo doručit žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného naším generálním konzulátem.

Žádost spolu s potřebnými dokumenty lze odevzdat po předchozí telefonické či emailové domluvě  v kterýkoliv pracovní den od 8:30 do 11:00 hod. na Generálním konzulátu ČR v Drážďanech, nebo ji  spolu s potřebnými dokumenty doručit poštou na adresu Generálního konzulátu ČR v Drážďanech, Erna-Berger Str., 01097 Dresden.

Zde naleznete formulář žádosti i seznam dokumentů, které k ní musíte přiložit: Žádost o zápis do seznamu voličů.

Zápis do zvláštního seznamu voličů bude umožněn i v poslední dny lhůty, která připadá na sobotu 28.8. a neděli 29.8., a to mezi 8:00 - 16:00 hod. na adrese Generálního konzulátu ČR v Drážďanech (Erna-Berger Str., 01097 Dresden) - v tomto případě kontaktujte v dostatečném předstihu konzulární službu na telefonním čísle 0049 171 167 26 01.

Po tomto datu nebude zápis do zvláštního seznamu voličů možný. Český občan, který se dostaví do volební místnosti na našem zastupitelském úřadu k volbám do Poslanecké sněmovny v pátek 8. října 2021 nebo v sobotu 9. října 2021, bude moci odvolit pouze tehdy, pokud bude zapsán ve zmíněném zvláštním seznamu voličů nebo pokud předloží voličský průkaz, který mu na požádání vydá příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu v ČR či jiný zastupitelský úřad ČR v zahraničí, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto úřadem. Občané, kteří nepředloží voličský průkaz nebo kteří nebudou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů Generálního konzulátu ČR v Drážďanech, nebudou moci odvolit.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Aktuálně lze podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví a požádat o voličský průkaz.

29. srpna 2021, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání anebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů.

23. září 2021  - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům.

1. října 2021 - konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz poštou anebo datovou schránkou.

6. října 2021, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu. Konec možnosti podat žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

 

VOLBY SE USKUTEČNÍ VE DNECH:

pátek 8. října 14.00 – 22.00 hod.

sobota 9. října 8.00 – 14.00 hod.

ve volební místnosti Generálního konzulátu ČR v Drážďanech na adrese Erna-Berger. Str. 1, 01097 Dresden.