deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Pro podání žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář. Můžete použít níže uvedený vzor tohoto podání, který naleznete zároveň v příloze.

 

 

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

 

Žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného Generálním konzulátem ČR v Drážďanech.

 

příjmení a jméno:………………………………………………………………......................

 

rodné číslo: ……………………………………………………………………………………

 

 

bydliště v SRN: …………………………………………………………………………...........

 

                             ………………………………………………………………………………..

 

 

poslední trvalé bydliště v ČR: ………………………………………………………………...

                                                          

                                                  ………………………………………………………………….

 

 

kontaktní spojení (tel. č., email):  …………………………………………………………….

 

 

..................................................................                 .............................................................

         místo a datum                                                                podpis

 

 

 

 

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů můžete podat ústně na Generálním konzulátě (nutná osobní přítomnost) nebo písemně. Emailem lze požádat, pouze pokud bude připojen elektronický podpis. Nelze požádat telefonicky.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. O vyškrtnutí ze zvláštního seznamu obdrží volič od generálního konzulátu potvrzení. Toto je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí vrátí generálnímu konzulátu voličský průkaz.

 

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOCX, 14 KB)