deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení voličského průkazu

Pro podání žádosti o voličský průkaz není stanoven úřední formulář. Můžete použít níže uvedený vzor tohoto podání, který naleznete zároveň v příloze. Žádost o voličský průkaz může zastupitelský úřad (Generální konzulát Drážďany) přijmout ode dne vyhlášení voleb až nejpozději 7 dnů před prvním dnem voleb při písemném podání (nutný ověřený podpis žadatele), resp. až do 2 dnů před prvním dnem voleb při osobním podání žádosti. Podání v elektronické podobě musí být zasláno datovou schránkou ve stejné lhůtě jako písemné podání.

Žádost o vydání voličského průkazu v písemné podobě poštou musí být doručena na GK Drážďany nejpozději dne 1. 10. 2021. Žádost o vydání voličského průkazu v osobní podobě musí být na GK Drážďany podána nejpozději dne 6. 10. 2021.

 Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout ze zvláštního seznamu voličů GK Drážďany jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí vrátí konzulátu voličský průkaz.

 

 

Žádám o vystavení voličského průkazu Generálním konzulátem ČR v Drážďanech pro nadcházející volby (zaškrtněte):

 

- prezidenta České republiky

- do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

- do Senátu Parlamentu České republiky

- do Evropského parlamentu

 

které se konají ve dnech: …………………………..

 

 

příjmení a jméno:………………………………………………………………......................

 

rodné číslo: ……………………………………………………………………………………

 

 adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………

 

 kontaktní spojení (tel. č., email):  …………………………………………………………….

 

Vystavený voličský průkaz si přeji (zaškrtněte):

  • vyzvednout osobně (voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb);

  • předat osobě, která se prokáže mnou vystavenou plnou mocí k převzetí voličského průkazu (podpis na plné moci musí být ověřen);

  • zaslat na adresu trvalého pobytu……………………………………………………….

  • zaslat jinam (uveďte doručovací adresu).....................................................................................................................................

 

 

..................................................................                 .............................................................

         místo a datum                                                                podpis

 

 

 

Úředně ověřený podpis žadatele v případě podání žádosti poštou………………………………..…………………………

 

 

Žádost o vystavení voličského průkazu (DOCX, 15 KB)