deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu - obvod Teplice

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, vyhlásil prezident České republiky doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto volebním obvodu a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020. 

Případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2020.

Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraniční hlasování probíhat nebude. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, tj. spadajícím do volebního obvodu č. 32 v Teplicích. 

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území ČR vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (t. j. 20. března 2020) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 25. března 2020 do 16.00 hod.).

Voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky a nejsou dosud zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, mohou GK Drážďany o zápis písemně požádat do 16. února 2020.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 12. března 2020) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR  (tj. do 01. dubna 2020 do 16.00 hod.)

 

Více informací k volbám 27. a 28. března 2020 naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.