deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Volby

Říjnové volby do Senátu Parlamentu ČR

thumb

V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 se v České republice uskuteční volby do třetiny SenátuParlamentu ČR. Volit mohou voliči zapsaní ve voličském seznamu vedeném při GK Drážďany (o zápis lze požádat nejpozději do neděle 23. srpna 2020 - LZE… více ►

Nový termín doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 240/2020 Sb., stanovil nový termín pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 – Teplice na pátek 5. června a sobotu 6.… více ►

Odložení termínu voleb do Senátu - obvod Teplice

volby_2013

Na základě usnesení vlády České republiky č. 218 ze dne 15. března 2020, vyhlášeném pod č. 88/2020 Sb., se z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu, vyhlášených ve volebním… více ►

Doplňovací volby do Senátu - obvod Teplice

volby_2013

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, vyhlásil prezident České republiky doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto volebním obvodu a stanovil dny jejich… více ►

Vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů

Žádost lze podat u GK Drážďany buď osobně - po předem dohodnutém termínu na tel. čísle 0351-6556716, nebo v poštovním styku. více ►

Vystavení voličského průkazu

Zápis do Zvláštního seznamu voličů

Žádost lze podat u GK Drážďany buď osobně - po předem dohodnutém termínu na tel. čísle 0351-6556716, nebo v poštovním styku. více ►

Informace k volbám - obecně

Informace o podmínkách hlasování na generálním konzulátu, zapsání do zvláštního seznamu voličů, o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů, o vydání voličského průkazu a o průběhu voleb. více ►