deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malý pohraniční styk dále možný - platí od 17.11.2020

Níže uvádíme saská pravidla pro cestování z ČR do Saska. Upozorňujeme, že cestující musí současně respektovat i pravidla stanovená českou vládou - viz náš článek https://www.mzv.cz/dresden/cz/viza_a_konzularni_informace/nemecko_na_cestovatelskem_semaforu_od_16.html

Osoby přijíždějící z ČR, která je v tuto chvíli považována Německem za rizikovou oblast, se musí neprodleně odebrat do karantény na dobu 10 dnů po svém přicestování. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu.
 

Výjimky:

- osoby, které přijíždějí na dobu kratší než 12 hodin a jejichž účelem pobytu není nákup nebo soukromá účast na kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové akci nebo veřejné slavnosti

- osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně, manžela nebo partnera s nímž nežijí ve společné domácnosti nebo na základě střídavé rodičovské péče

- osoby, které žijí v Sasku a do zahraniční rizikové oblasti z nezbytných důvodů cestují za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a pravidelně se alespoň jednou týdně vracejí do svého bydliště (pendleři)

- osoby, které bydlí v zahraniční rizikové oblasti a pravidelně cestují do Saska za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a alespoň jednou týdně se vracejí do svého bydliště (pendleři)

- osoby (mimo pendlery), které přijíždějí do Saska na omezenou dobu max. 72 hodin z nezbytných důvodů souvisejících s výkonem jejich zaměstnání, studia nebo vzdělání nebo se po tuto dobu zdržovaly v rizikové oblasti (např. obchodníci)

- zaměstnanci ve zdravotnictví pro neodkladné zdravotní ošetření (např. v souvislosti s transplantací)

- zaměstnanci v oblasti přeshraniční dopravy (např. řidiči nákladních aut a piloti)

Z karantény jsou vyjmuty i tyto osoby, ale za podmínky předložení negativního korona testu, který nesmí být starší 48 hodin:

- osoby, jejichž činnost je nezbytná pro právní styk, zastupitelstva, popř. orgány EU, diplomatické styky a správu

- osoby, jejichž činnost je nezbytná pro fungování zdravotnictví

- osoby, které přijíždějí z důvodu návštěvy příbuzných ve 2. stupni

- osoby, které přijíždějí z důvodu neodkladného lékařského ošetření

 

Níže link na ochrannou vyhlášku:

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdf

 

a na karanténní vyhlášku obsahující úpravy ze dne 16.11.2020:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung-2020-10-30-Konsol-Lesefassung-2020-11-16.pdf