deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání se zástupci představenstva krajanského spolku Česká škola bez hranic Schola ludus e.V.

Dne 16. března 2023 se uskutečnilo setkání zástupců Generálního konzulátu ČR v Drážďanech (konzul Jozef Špánik) a představenstva krajanského spolku Česká škola bez hranic Schola ludus e.v. (Soňa Mejstříková, Martina Moser a Petra Sojková). Cílem setkání byla informace o peněžním daru Ministerstva zahraničních věcí ČR tomuto krajanskému spolku na realizaci projektu rozvíjení české jazykové a kulturní kompetence u dětí českých rodičů, žijících v zahraničí.    
 

Schola ludus

Schola ludus

Česko – německý vzdělávací spolek Schola ludus vznikl v roce 2005. Jeho název byl inspirován myšlenkami Jana Amose Komenského o komplexním systému školní výuky, který nazval termínem „Škola hrou“ (latinsky Schola ludus).  Schola ludus čítá v současné době více než 125 dětí, řádných členů, ve věku 1 rok – 18 let. Je členěna do tříd první až devátá, následuje skupina tzv. mládeže. Nejmenší děti navštěvují tzv. Batolínek, následuje několik skupin tzv. Rákosníčka, který zahrnuje rovněž předškoláky. Vyučování probíhá jednou týdně ve středu, k výuce přijíždějí kvalifikovaní učitelé z ČR (pohraničí). Nad rámec středečního vyučování se koná jednu sobotu v měsíci ještě víkendová škola. Vyučování je zaměřeno nejen na výuku českého jazyka, ale i na prohlubování znalostí o české historii, zeměpisu a kulturních reáliích. Schola ludus je velkou, neustále se rozrůstající vzdělávací institucí s výrazně pozitivním vlivem na český jazykový element zejména ve výchově dětí k českému jazyku v dvojjazyčných rodinách. Činnost spolku zahrnuje rovněž kulturní projekty, jejichž cílem je prohlubování vzájemného česko – německého porozumění.   

Bližší informace o činnosti spolku najdete na webové adrese: http://scholaludus.org/

Schola ludus 2

Schola ludus 2