deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání zástupce Generálního konzulátu ČR v Drážďanech s vedením Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Dne 28. března 2023 navštívil konzul Jozef Špánik Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně, při této příležitosti se setkal s ředitelem školy – Dr. Kristian Raum, s koordinátorem německo – českého vzdělávacího programu – Dr. Tomáš Křenek, s koordinátorem binacionálního internátu – Veit Magdon a s dalšími českými i německými zástupci zdejšího pedagogického sboru i studentů. Setkání se symbolicky uskutečnilo v den výročí narození Jana Ámose Komenského, který je v České republice slaven jako Den učitelů. Cílem pracovní cesty do Pirny byla aktualizace možností podpory ze strany Generálního konzulátu ČR v Drážďanech dalšímu pokračování úspěšného česko – saského vzdělávacího programu na této škole. V nedávné době byla totiž z důvodu opatření proti šíření pandemie Covid-19 omezena možnost realizace některých předchozích přeshraničních projektů. Od loňského roku se škola rovněž intenzivně zapojila do vzdělávacích programů pro studenty z ukrajinských rodin, kteří museli opustit svou zemi následkem stále probíhající ruské agrese.      
 

Pirna 2

Pirna 2

Česko – saský vzdělávací program na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně je realizován od roku 1998 na základě mezinárodní smlouvy, uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko. V roce 2024 zde první ročník německých a českých žáků složil saskou maturitu. Každý rok se v Pirně otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Ve třídě je tedy 15 českých a 15 německých žáků, ale výuka probíhá ve skupinách po 15 žácích. Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý. Do výběrového řízení se mohou v České republice přihlásit žákyně/žáci 6. tříd základní školy, resp. základní školy s rozšířenou výukou jazyků, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Předpokladem přijetí je výborný prospěch a znalost německého nebo anglického jazyka.

Výuka předmětů vyučovaných v německém jazyce je zajišťována německými pedagogy, výuka češtiny a předmětů vyučovaných v českém jazyce je zabezpečována českými pedagogy. Výuka probíhá v nově rekonstruované školní budově, v nové multifunkční školní tělocvičně a plavecké hale. Studium je zakončeno saskou maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky (podle saského školského systému), tedy o rok dříve než u ostatních vrstevníků v České republice. Předmět český jazyk a literatura je pro české žáky po celou docházku povinným předmětem a je také povinným předmětem maturitní zkoušky. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo. Žáci mají možnost získat k maturitnímu vysvědčení certifikát „CertiLingua“, který dokládá vícejazyčné evropské a mezinárodní kompetence.

Bližší informace ke studiu na této škole jsou k dispozici na jejích webových stránkách: www.schillergymnasium-pirna.de a na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-gymnaziu-friedricha-schillera-v-pirne-2

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyber-zaku-zakyn-do-1-rocniku-dvojnarodnostniho

Pirna3

Pirna3

Pirna3

Pirna3