english  česky 

rozšířené vyhledávání

Úvodní slovo

Vážení čtenáři, milí přátelé,

ceníme si přátelských vztahů mezi Českou republikou a Irskem. Jsme evropské země s podobným životním stylem, obdobnou životní úrovní obyvatel a se vzdělanými pracovitými lidmi. Právě to umožňuje rozvíjet naši spolupráci ve všech oblastech a hlouběji se vzájemně poznávat. Máme si co nabídnout nejen v obchodu, kultuře, školství, ale i v poznávání krás našich zemí.

Oboustranná spolupráce v rámci Evropské unie může napomoci k prosazování totožných zájmů menších států. Právě tomu musíme společně věnovat pozornost. Podporovat si návrhy podobného či stejného zaměření, které budou oběma zemím ku prospěchu. Vzájemná výměna informací, zejména v oblasti vědeckotechnického rozvoje, se zde stává nezbytnou podmínkou.

Vážení přátelé,

Velvyslanectví České republiky v Dublinu plní i významnou funkci, kterou je poskytování konzulárních služeb tisícům českým občanům žijícím a pracujícím v Irsku. I oni napomáhají vzájemnému poznání obou zemí a v neposlední řadě se podílejí i na rozvoji Irska. 

Naše velvyslanectví je nevelké rozsahem, ale s výkonným týmem pracovníků. Ten je zde k dispozici, aby hájil nejen zájmy České republiky, ale byl nápomocen k prosazování společných zájmů obou našich zemí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, náměty nebo informace týkající se česko – irské spolupráce, oceníme, když se o ně s námi podělíte.

S poděkováním a s přáním úspěšné spolupráce.

 

Petr Kynštetr

Velvyslanec ČR v Irsku