english  česky 

rozšířené vyhledávání

Aktuální informace pro české občany

Informace o konzulární ochraně při cestách mimo EU

Cestujete-li mimo EU a potřebujete konzulární pomoc více ►

Máte platný občanský průkaz?

Bližší informace k platnosti občanských průkazů naleznete v přiloženém dokumentu. Aktuální databázi neplatných dokladů najdete na stránkách MV ČR. více ►

Nový zákon o státním občanství

Nová legislativní úprava platná od 1. ledna 2014 umožňuje českým občanům nabývat dvojí i víceré občanství. Přečtěte si souhrnnou informaci Ministerstva vnitra ČR k tomuto zákonu více ►

Obchodování s lidmi

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. více ►

Pomoc velvyslanectví v případě nouze v Irsku

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v… více ►

Zjednodušení formalit pro předkládání některých veřejných listin v EU od 16. února 2019

info_1

Dne 18. 02. 2019 byla na naší webové stránce v rubrikách jednotlivých veřejných listin upravena informace ohledně nabytí účinnosti nařízení o veřejných listinách ze dne 16. 02. 2019 (Nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 06. 07. 2016). U… více ►