english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matrika - rodné, oddací a úmrtní listy, změna jména, zápis rozvodu

Duplikát matričního dokladu

Informace k vystavení duplikátu českých matričních dokladů (rodný list, úmrtní list, oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství) více ►

Občanské a řidičské průkazy

Velvyslanectví nemůže přijímat žádosti o vydání občanských a řidičských průkazů, ani vyhotovené průkazy nepředává žadatelům zdržujícím se v zahraničí. více ►

Obecné informace

Občané ČR jsou povinni učinit zápis o narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství, a úmrtí, ke kterým došlo mimo území České republiky, do Zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno-střed. více ►

Uzavření manželství v České republice

Informace k uzavření sňatku v ČR více ►

Uzavření manželství v Irsku

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / registrovaného partnerství více ►

Zápis manželství u úřadů v ČR / vydání českého oddacího listu či dokladu o uzavření registrovaného partnerství

Postup pro nahlášení svatby v Irsku zvláštní matrice v Brně a vystavení českého oddacího listu či dokladu o uzavření registrovaného partnerství více ►

Zápis narození u úřadů v ČR / vydání českého rodného listu

Informace pro případ, kdy se vaše dítě narodilo v Irsku, a přejete si požádat o jeho české občanství a český rodný list. více ►

Zápis rozvodu manželství u úřadů v ČR

V případě, že došlo k rozvodu manželství v zahraničí, je třeba zapsat rozvod u matričního úřadu v ČR, u nějž proběhl sňatek. V případě, že sňatek proběhl v zahraničí, pak u Zvláštní matriky v Brně. více ►

Zápis úmrtí u úřadů v ČR / vydání českého úmrtního listu

Postup pro nahlášení úmrtí českého občana v Irsku zvláštní matrice v Brně a vystavení českého úmrtního listu více ►

Změna jména a příjmení

Povolení změny jména nebo příjmení více ►