english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací agenda

Ověření podpisu, kopie, překladu

Ověření podpisu

Pokud si přejete úředně ověřit podpis na dokumentu, musíte předložit buď Váš platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas a podepsat tento dokument před konzulárním pracovníkem, příp. uznat podpis za vlastní.

Předložení občanského průkazu či cestovního pasu nelze nahradit předložením řidičského průkazu či jiného dokumentu!

 

Ověření kopie

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

 Nelze ověřit kopie občanských průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů, vkladních knížek, cenin a podobně. Stejně tak nelze ověřit kopie dokumentů, které obsahují plastický text či plastická razítka.

 

Ověření překladu

Ověření překladu osvědčuje, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Přeložené musí být všechny části ověřovaného dokumentu, tedy včetně razítek a podpisu, příp. ověřovacích razítek. Úředně ověřený překlad je třeba předložit např. při žádosti o zápis matriční události, ke které došlo v Irsku (narození, úmrtí, sňatek), na matričním úřadě v ČR, aby pak mohl být následně vystaven český rodný, oddací či úmrtní list. Úředně ověřený překlad je možno nahradit připojeným vícejazyčným formulářem vydávaným irskými úřady na požádání (dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/1191)

Upozorňujeme, že v případě ověření překladu pro využití v Irsku si musíte dopředu zjistit, zda Vám irský úřad uzná překlad potvrzený konzulárním úsekem ZÚ Dublin, protože ten používá výhradně úřední razítka v českém jazyce.