english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 29.03.2011.)

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 18. března a sobotu 19. března 2011 (1.kolo). Případné druhé kolo by proběhlo 25. a 26. března 2011. Doplňovací volby do Senátu PČR se uskuteční pouze na území České republiky, a to ve volebním obvodu č. 30 (Kladno).

V souvislosti se zánikem mandátu senátora Jiřího Dienstbiera ve volebním obvodu č. 30 v Kladně vyhlásil prezident republiky dne 14. ledna 2011 svým rozhodnutím  publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 7/2011 Sb. doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto volebním obvodu a stanovil jejich konání na pátek 18. března a sobotu 19. března 2011 (1.kolo). Případné druhé kolo by proběhlo 25. a 26. března 2011. Doplňovací volby do Senátu PČR se uskuteční pouze na území České republiky.

Podmínky pro účast při hlasování:

  • Volič, který nemá trvalý pobyt na území ČR, se může zúčastnit voleb pouze za předpokladu, že bude zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ ČR v zahraničí a tento ZÚ mu vydá na základě jeho žádosti voličský průkaz.
  • Volič, který má trvalý pobyt (kdekoli) na území ČR, avšak je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ, se může zúčastnit voleb pouze na základě předložení voličského průkazu, který mu bude vydán zastupitelským úřadem ČR.
  • Volič, který má trvalý pobyt ve volebním obvodu, v němž jsou doplňovací volby vyhlášeny, a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ, může hlasovat v doplňovacích volbách do Senátu PČR na základě předložení voličského průkazu, který mu bude vydán zastupitelským úřadem ČR (v takovém případě je veden ve zvláštním seznamu voličů na ZÚ), nebo i bez voličského průkazu, avšak v takovém případě musí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ a potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, které mu ZÚ vystaví, musí předložit v den voleb okrskové volební komisi, která voliče zapíše do stálého seznamu voličů v místě jeho trvalého pobytu.

Ve smyslu ust.§ 4 zákona č. 247/1995 Sb., v platném znění, může být volič zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Státní občan ČR zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném na ZÚ může hlasovat na základě předložení voličského průkazu (vydaného ZÚ) v kterémkoli volebním okrsku volebního obvodu, ve kterém jsou doplňovací volby vyhlášeny.

Zápis/vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů
O zápis do zvláštního seznamu voličů pro doplňovací volby do Senátu PČR, vedeného u ZÚ Dublin, můžete požádat do 6. února 2011.
Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již v budoucnu volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR, v místě svého bydliště. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem, nikoliv telefonicky či e-mailem. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Voličský průkaz
O vydání voličského průkazu můžete požádat písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (11.3.2011), nebo osobně v úředních hodinách ZÚ Dublin do 16.3.2011.
Průkaz, vystavený pro obě kola voleb, Vám můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (tedy 3.3.2011), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.