english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování do ČR

Upozorňujeme, že dle aktuálního sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, účinného od 26.7.2021, je Irsko zařazeno na seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, je označeno červenou barvou. ČR uznává očkování proti Covid-19 provedené v Irsku, a to již po uplynutí 14 dní od druhé dávky. Osoby, které byly v Irsku očkovány druhou dávkou, mohou po uplynutí 14 dní cestovat do ČR bez testu a nevztahuje se na ně povinnost samoizolace. Obdobně to platí pro osoby,které prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.

 Upozorňujeme, že dle aktuálního sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, účinného od 26.7.2021, je Irsko zařazeno na seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, je označeno červenou barvou. U českých občanů, cizinců s pobytovým oprávněním v ČR, občanů EU+, a cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+, je při příjezdu do ČR nutno dodržet níže popsaný postup:

Při cestě do ČR veřejnou dopravou:

-vyplnit registrační online formulář https://plf.uzis.cz/
-přivézt si negativní test PCR test (starý maximálně 72 hod před vstupem na území ČR) či antigenní test (starý maximálně 48 hod před vstupem na území ČR); vyňaty jsou děti do 6 let věku (tj. od šestých narozenin již musí mít test);
- po příjezdu se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu.Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

 

Při cestě do ČR individuální dopravou:

-vyplnit registrační online formulář https://plf.uzis.cz/

-není povinnost přivézt ani antigenní ani PCR test

- po příjezdu po příjezdu se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu.Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

 

Ochranné opatření uvádí  výjimku z prokázání se negativním PCR či antigenním testem při cestě z Irska před vstupem do ČR či po něm:

1/ Očkované osoby - které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznávaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (národní certifikát Irska  je v seznamu uveden)  s tím, že u očkování uplynulo:

-  od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

2/ ) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.

Na uvedené osoby se rovněž nevztahuje povinnost samoizolace.

Níže uvádíme demonstrativní seznam míst, kde je možno si na území Irska udělat PCR či antigenní test:

https://www.dublinairport.com/covid-19/pre-departure-covid-19-testing

https://www.boots.ie/covid-19-testing-service

http://www.travelhealth.ie/CoronavirusPCRSwabTest/

https://rocdochealthcheck.ie/covid-19-test/

https://www.tmb.ie/clinics

https://vidacare.ie/

https://v1medical.ie/

https://www.carapharmacy.com/en/ie/COVID-19-Antigen-Testing/cc-179.aspx

 

Více informací k nalezení zde:

 

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-5-2021-do-odvolani/

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx