english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NA IRSKÉM TRHU

Irsko, tak jako všechny evropské a další země, velmi negativně zasáhla koronavirová krize. Ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Dublinu připravilo informaci o možných obchodních příležitostech českých firem v Irsku po dobu krize COVID-19 a po ní. 

Aktuální příležitosti

Organické chemikálie. Největší příležitost k růstu vývozu do Irska v únoru 2020 jsou organické chemikálie. Dovoz organických chemikálií se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 714 mil. EUR (+ 374 %) na 905 mil. EUR. České společnosti by se mohly zaměřit na suroviny pro lékařské, farmaceutické, biochemické nebo bioinženýrské společnosti v Irsku. Vývoz chemikálií z České republiky do Irska představuje malou část celkového obchodu do Irska, cca 2 % celkového obchodu. Toto je oblast, která má možnosti růst, v souladu s mírou růstu irského dovozu.

Lékařské vybavení. Dovoz léčivých a farmaceutických výrobků se ve sledovaném období zvýšil o 68 mil. EUR (+ 13 %) na 593 mil. EUR. Hlavní zdravotnická organizace HSE, v souvislosti s COVID19,  nadále hledá možnosti dovozu ochranných prostředků (dýchací ochranné pomůcky, jednorázové rukavice, kombinézy, pláště, masky), lůžek a ventilátory. Poptávka je po telehealth zařízeních a službách.

Doprava, vybavení, automobily. Dovoz ostatních dopravních zařízení, včetně letadel, klesl v únoru 2020 ve srovnání s únorem 2019 o 328 mil. EUR (-30 %) na 781 mil. EUR. Hodnota dovozu zboží za únor 2020 bez SITC 79 (Ostatní přepravní zařízení včetně letadel) byla 6 210 mil. EUR, což je nárůst o 815 mil. EUR (+ 15 %) ve srovnání s údaji z února 2019 (5 395 mil. EUR).

IT. Na irském trhu došlo k 44 % nárůstu prodejů počítačů, softwaru a elektronických her.

Zaměstnání. V souvislosti s COVID19 došlo k nárůstu poptávky po pracovnících v oblasti zdravotnictví (lékaři, sestry, sociální pracovníci) a v IT.

Všeobecné návrhy na hledání příležitostí pro české firmy na irském trhu

Sledovat sociální sítě, online prodeje a požadavky; zaměřit se na digitální B2B konference s potencionálními zákazníky; vytvářet strategie digitálního marketingu, které by se staly součástí marketingového mixu, tj. být připraven na možnost dlouhodobého krizového vývoje na trhu.

Příležitosti pro české společnosti po krizi Covid 19 v Irsku

Zpracovatelský průmysl 4.0. Snížení závislosti na fyzické práci napříč dopravou, logistikou a skladováním s pomocí klíčových digitálních technologií pro průmysl 4.0, jako jsou internet, bločenka (blockchain), řídicí věže, zařízení založená na umělé inteligenci, cloud computing.

Zelená agenda. Irsko nadále deklaruje za cíl splnění Pařížské dohody o klimatu. Irsko se zavázalo modernizovat cca 500 tis. domů (izolace, automatizace, vzduchotechnika, okna, upgrade osvětlení, topení a chlazení).

Vodní hospodářství. Irsko bude potřebovat výraznou obnovu potrubí, modernizovat zařízení na čištění odpadních a dalších vod.

Infrastruktura. Výstavba a oprava silnic a modernizace veřejné dopravy. Možný zájem projekty bydlení.

E-Learning. Vláda má zájem o všechny druhy e-learningových řešení pro školy a univerzity.

Umělá inteligence. Integrace umělé inteligence se bude zvyšovat meziročně po C19 o 30-40 %.

Zdravotnictví. Vzhledem ke krizi v irském zdravotnictví ještě před vypuknutím C19 lze předpokládat, že nadále bude pokračovat zájem o vybavení   

Polovodiče. V současné době existuje velká poptávka po polovodičích/mikročipech a tento vývoj lze předpokládat i po odeznění C19.

Cestovní ruch. Příležitost pro české lázně po C19.

Velvyslanectví ČR v Dublinu je nadále připraveno poskytovat českým firmám veškerou pomoc a podporu při jejich pronikání na irský trh.

Eoin Brennan, ekonomický specialista, Velvyslanectví České republiky v Irsku