deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Senátní volby 2022: 14. srpna končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů

V neděli dne 14. srpna 2022 v 16 hod. končí zákonná lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Düsseldorfu v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

V souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín, které se konají v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022, připomínáme, že v neděli dne 14. srpna 2022 v 16 hod. končí lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Düsseldorfu.

Žádost, podanou v uvedené lhůtě, tj. do 14. srpna 2022 do 16 hodin, prostřednictvím e-mailu, je možné uznat v případě, že tuto žádost volič následně neprodleně doloží originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR a dokladu o bydlišti na území Německa (blíže na webové stránce našeho úřadu ZDE).

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Bez voličského průkazu mohou občané hlasovat v místě svého trvalého pobytu v ČR, pokud se v tomto místě volby do Senátu konají a jsou tam zapsáni v seznamu voličů. 

Shora uvedená možnost předat nebo doručit do 14. srpna 2022 do 16 hod. písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Düsseldorfu se tedy v praxi týká těch občanů ČR, kteří by chtěli na zastupitelském úřadu požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu a dosud ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem nejsou zapsáni (pokud  jsou ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem zapsáni z minulosti, netřeba se zapisovat speciálně pro shora uvedené senátní volby).  

Podrobnosti k podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů a dalšímu postupu, jakož i informaci o volbách do Senátu Parlamentu České republiky lze nalézt na webové stránce našeho úřadu ZDE.

V případě potřeby podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů můžete v sobotu dne 13. srpna 2022 od 8 do 16 hodin a v neděli dne 14. srpna 2020 od 8 do 16 hodin kontaktovat pracovníka našeho úřadu na tel. +4921156694901.