deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář. K případnému využití je připojen vzor tohoto podání. Pozor - žádost je třeba doručit nebo předat zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění).

Upozornění:

Pokud tuto žádost doručíte osobně na zdejší GK, předložíte:

k prokázání totožnosti – Váš platný cestovní doklad nebo platný občanský průkaz

k prokázání pobytu –  potvrzení o pobytu v územním obvodu zdejšího ZÚ (zejm. Meldebescheinigung)

k prokázání občanství ČR – Váš  platný cestovní doklad ČR, nebo platný občanský průkaz ČR (tyto doklady jsou současně i dokladem totožnosti) nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku).

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny.

 

Pokud žádost budete zasílat v poštovním styku, přiložte originál, nebo úředně ověřenou (akceptujeme ověření německým notářem nebo úřadem) kopii těchto dokladů:

k prokázání totožnosti - Váš  platný cestovní doklad  nebo platný  občanský průkaz 

k prokázání pobytu - Vaše potvrzení o  pobytu v  územním obvodu ZÚ  (např. Meldebescheinigung)

k prokázání občanství - Váš  platný cestovní doklad ČR nebo platný občanský průkaz ČR nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku).

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny.

 

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním Konzulátem ČR v Düsseldorfu (PDF, 190 KB)