deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdání se dočasné ochrany / Surrender of Temporary Protection

Na Generálním konzulátu ČR v Düsseldorfu je možné vzdát se dočasné ochrany udělené Českou republikou.
It is possible to surrender temporary protection granted by the Czech Republic at the Czech Consulate General in Düsseldorf.

Vzdát se dočasné ochrany udělené Českou republikou je možné osobně nebo zasláním žádosti s úředně ověřeným podpisem na adresu našeho generálního konzulátu. 

Pokud se rozhodnete dostavit se osobně, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu duesseldorf@embassy.mzv.cz za účelem dohodnutí schůzky. S sebou je třeba přinést cestovní doklad, do nějž byla dočasná ochrana udělena.

Pokud se rozhodnete zaslat žádost písemně, je třeba vyplnit a zaslat nám dva výtisky formuláře žádosti s úředně ověřeným podpisem, kopii datové stránky cestovního dokladu a kopii víza ČR či razítka za účelem strpění či dočasné ochrany. Formulář žádosti si prosím vyžádejte prostřednictvím duesseldorf@embassy.mzv.cz.

You can waive the temporary protection granted by the Czech Republic in person at our Consulat General or by sending a request with a certified signature to our Consulat General. 

If you decide to file the request in person, please contact us at duesseldorf@embassy.mzv.cz to arrange an appointment. You must bring with you the travel document into which the temporary protection was granted. 

If you choose to send your application in writing, you must fill in and send us two copies of the application form with a certified signature, a copy of the data page of your travel document and a copy of the visa granted by the Czech Republic or a stamp in your passport for the purpose of tolerated stay or temporary protection. The application form will be provided upon request at duesseldorf@embassy.mzv.cz.

 

Generalkonsulat der Tschechischen Republik, Martin-Luther-Platz 28, D-40212 Düsseldorf.

Tel.: +49 2115669 4239

E-mail: duesseldorf@embassy.mzv.cz