deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Německa a návratu do ČR

Cestující z České republiky, kteří dovršili 12 let věku, musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Aktuálně platné pravidlo pro doklad o prodělané infekci v SRN: pozitivní test na COVID-19 musel být proveden minimálně před 28 dny a maximálně před 90 dny. Pro získání statusu plně očkovaného jsou u vakcíny Johnson & Johnson nutné 2 dávky očkování. Tato pravidla platí do 31.5.2022. Výjimka z této povinnosti platí pro jednodenní pobyty v SRN z ČR v rámci příhraničního styku (max. 24 hodin), včetně tranzitu (max. 24 hodin) přes území Německa do jiného státu (pouze v případě, že cestující nepobýval v posledních 10 dnech v jiné zemi, kterou Německo považuje za vysoce rizikovou či tzv. virovou). 

Spolková vláda SRN rozhodla, že od 1.6.2022 se povinnost disponovat potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu na území Německa ruší. V platnosti však zůstanou omezení pro vstup na území Německa v případě, že by v budoucnu byla nějaká země či oblast zařazena na seznam oblastí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet).

S účinností od 9.4.2022 byla zrušena všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí. 

 

VSTUP NA ÚZEMÍ NĚMECKA

Všechny osoby, které dovršily 12 let věku, cestující z České republiky musí při vstupu do Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit při případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu, nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2. Výjimka z této povinnosti platí pro jednodenní pobyty do 24  hodin v rámci příhraničního styku, včetně tranzitu (max. 24 hodin) přes území Německa do jiného státu (pouze v případě, že cestující nepobýval v posledních 10 dnech v jiné zemi, kterou Německo považuje za vysoce rizikovou či tzv. virovou). To neplatí pro letecký tranzit, u kterého je třeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Doporučuje se ověřit si podmínky přepravy při tranzitu hromadnou dopravou (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy. 

Nařízení o vstupu do Německa v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 jsou zveřejněna na stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN.

 


OČKOVANÉ OSOBY

Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Pro vstup do země stačí 2 dávky stejné očkovací látky nebo 2 různých očkovacích látek. Nestačí tedy jedna dávka vakcíny Johnson & Johnson. Je potřeba přeočkování vakcínou Johnson & Johnson, nebo BionTech/Pfizer či Moderna. Platnost dvou dávek očkování je zkrácena na 270 dnů (9 měsíců). Druhá dávka očkování platí až po 14 dnech od podání. Posilující třetí dávka platí ihned od podání po neomezenou dobu. Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax). Od 1.6.2022 budou též akceptovány další očkovací látky uznávané Světovou zdravotnickou organizací (WHO): Sinova, Sinopharm a Coronavac od čínských výrobců a Covaxin od indického výrobce.  


TESTOVANÉ OSOBY

Uznává se lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená (antigenní či PCR test). Testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem, příp. může přepravce přijmout doklad o negativním PCR testu ne starším než 48 hodin před začátkem přepravy,  doklad o testu musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce a je třeba ho uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu.

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Uznává se potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o pozitivní PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 90 dnů. 


DĚTI

Děti mladší 12 let věku nemusí při cestě do Německa dokládat potvrzení o bezinfekčnosti. 


PENDLEŘI A TRANSPORTNÍ PERSONÁL

Pendleři jsou vyjmuti z povinnosti předložit doklad o bezinfekčnosti.

Transportní personál (osoby služebně přepravující zboží či jiné osoby) je z povinnosti prokázat bezinfekčnost vyňat, pokud v posledních 10 dnech nepobýval v zemích s nebezpečnou mutací viru ("Virusvariantengebiet").


PŘÍJEZD Z VYSOCE RIZIKOVÉ ZEMĚ NEBO ZE ZEMĚ S NEBEZPEČNOU MUTACÍ VIRU (OD 03.03.2022 SE NETÝKÁ ČESKÉ REPUBLIKY)

Zůstává povinnost registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru. Seznam vysoce rizikových oblastí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha. V současnosti se na seznamu nevyskytuje žádná země. V budoucnosti mohou být na seznam zařazeny země, v nichž se objeví nebezpečnější varianta, než je omikron.  RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI. Neočkované osoby či osoby, které neprodělaly v posledních 3 měsících infekci SARS-Cov-2, by musely po příjezdu z těchto zemí do Německa do 10denní karantény, kterou by bylo možné předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. Děti mezi 6 – 12 rokem věku by mohly předčasně ukončit 5denní karanténu ihned po příjezdu negativním testem. Pro neočkované děti, které ještě nezavršily 6 let věku, se karanténa neuplatní po příjezdu z vysoce rizikových oblastí či země s nebezpečnou mutací viru.

Povinná digitální registrace příjezdu do Německa na adrese: https://www.einreiseanmeldung.de bude platit pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru.

Cestující do SRN budou muset disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu, nebo mít toto potvrzení digitálně). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti bude muset daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci bude nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ho předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, bude muset být provedena náhradní registrace písemnou formou Náhradní příjezdový formulář (PDF, 231 KB)     Náhradní příjezdový formulář - německy (PDF, 227 KB).  V tomto případě bude třeba do 24 hodin po příjezdu provést registraci online nebo písemný formulář zaslat poštou na: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim. COVID-19: entry and quarantine regulations in Germany - Federal Foreign Office (auswaertiges-amt.de). V případě cesty vlakem nebo lodí může být registrace provedena v dopravním prostředku během cesty.

 


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde

Obecně platí v Německu povinnost nošení respirátorů (FFP2) již jen ve veřejné dopravě, nemocnicích, u lékaře a v pečovatelských zařízeních. Některé obchody, restaurace, kulturní a sportovní zařízení mohou nošení respirátoru stále vyžadovat.

V případě, že je v některých okresech Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná ochranná opatření.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě, že je cestující dán německými úřady do karantény, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Náklady na karanténu si musí hradit dotyčný cestující sám (např. ubytování v hotelu, strava po dobu karantény apod.) za předpokladu, že nebude lékařem diagnostikována nemoc. Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt) nejdříve po 5 dnech negativním antigenním nebo PCR testem. Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženou osobou, nemají povinnost zůstat v karanténě, nicméně se doporučuje omezit osobní kontakty a denně se testovat na přítomnost koronaviru.

TRANZIT

Pro průjezd (max. 24 hodin) přes Německo nepotřebují mít cestující potvrzení o bezinfekčnosti, pokud v posledních 10 dnech nepobývali v zemích s nebezpečnou mutací viru ("Virusvariantengebiet"). Toto neplatí pro letecký tranzit, u kterého je třeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Doporučuje se ověřit si podmínky přepravy při tranzitu přes Německo (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) předem přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy. 

Osoby, které přilétají z vysoce rizikové země (netýká se České republiky), nemusí mít registraci, jestliže Německem pouze projíždějí bez zbytečných odkladů (tranzitují).

Osoby přijíždějící do Německa ze země s nebezpečnou mutací viru musí mít negativní PCR test ne starší než 48 hodin před začátkem přepravy bez ohledu na očkování či uzdravení z COVIDu 19. Německé úřady mohou nařídit provedení dalšího PCR testu po příjezdu do SRN ze země s nebezpečnou mutací viru.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Konzulární působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko

Tel.: 004930/226380, nouzová linka: 0049 170 247 9956

Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany,
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.
Tel.: 0049-351 65 56 711, nouzová linka: 0049171/7672601.

Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 München 

Působnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falc

Tel.: 0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43, nouzová linka: 0049 172 812 14 84.

 


NÁVRAT DO ČR

Od 9.4.2022 se veškerá protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí  ruší. Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 

 

Důležité odkazy

Generální konzulát ČR v Mnichově

Generální konzulát ČR v Drážďanech

Velvyslanectví SRN v Praze

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID 

Portál zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska

Portál zemské vlády Hesenska

 

přílohy

Náhradní příjezdový formulář 230 KB PDF (Acrobat dokument) 12.11.2021

Náhradní příjezdový formulář - německy 226 KB PDF (Acrobat dokument) 12.11.2021