deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajané

V Severním Porýní-Vestfálsku (NRW) bylo v roce 2019 registrováno téměř 5.500 osob s českým státním občanstvím, což je po Bavorsku a Bádensku-Württembersku třetí nejpočetnější krajanská komunita ve Spolkové republice Německo. Funguje zde jeden krajanský spolk uznaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a to Schola Bohemica e.V. - Česká škola Düsseldorf.

Mezi ČR a NRW funguje dlouhodobě i spolupráce na úrovni vysokých škol. Mezi nejvýznamnější kooperace pak patří ty mezi ČVUT Praha a RWTH Aachen, Univerzita Karlova Praha a Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf nebo mezi VŠE Praha a Universität zu Köln.  

Krajané se sdružují i při různých organizovaných setkáních či ve skupinách na sociálních sítích, např. Facebook Češi a Slováci v Düsseldorfu nebo Češi a Slováci v NRW a další.

České kulturní dny v Rheinbachu - 20. výročí partnerství Kamenického Šenova a Rheinbachu

thumb

Oslavy Dnů české kultury a 20. výročí partnerství mezi Kamenickým Šenovem a Rheinbachem započaly 6.6. 2022 v Rheinbachu, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a budou trvat až do 16.10. 2022. Doprovází je výstava českého uměleckého skla s… více ►

Krajánek ve světě a Česká asociace zahajují zápis na školní rok 2022-2023

thumb

Krajánek ve světě a Česká asociace zahajují zápis do interaktivních online kurzů češtiny na školní rok 2022/2023. více ►

Podpora bohemistiky v Düsseldorfu: „J. A. Komenský- vzdělávání dává křídla“

thumb

Dne 21. 5. 2022 se v rámci projektu na podporu bohemistiky v zahraničí a ve spolupráci se Schola Bohemica eV., konal seminář s následným workshopem pro děti předškolního a školního věku na téma J. A. Komenský – Vzdělávání dává křídla. více ►

Pozvánka na výstavu: "Komenský v komiksu"

Schola Bohemica e.V. ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze Vás zve na výstavu "Komenský v Komiksu". více ►

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti krajanům - akce v roce 2022

krajane_projekty

V příloze naleznete dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Dr. Jiřího Krátkého pro české krajany v zahraničí s informacemi o plánovaných akcích v roce 2022. více ►

Pozvání k účasti v 50. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2022

thumb

Každý rok nese výstava unikátní téma, volené Památníkem Lidice ve spolupráci s UNESCO. Padesát let od svého vzniku oslaví v roce 2022 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Česká republika se také stane místem, kde se… více ►

Schola Bohemica hledá nové kolegy do svého učitelského týmu

thumb

Schola Bohemica e.V. hledá nové kolegy do předškolní skupiny Krtečci na pozici učitel/-ka a asistent/-ka. více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli… více ►