deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajané

V Severním Porýní-Vestfálsku (NRW) bylo v roce 2019 registrováno téměř 5.500 osob s českým státním občanstvím, což je po Bavorsku a Bádensku-Württembersku třetí nejpočetnější krajanská komunita ve Spolkové republice Německo. Funguje zde jeden krajanský spolk uznaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a to Schola Bohemica e.V. - Česká škola Düsseldorf.

Mezi ČR a NRW funguje dlouhodobě i spolupráce na úrovni vysokých škol. Mezi nejvýznamnější kooperace pak patří ty mezi ČVUT Praha a RWTH Aachen, Univerzita Karlova Praha a Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf nebo mezi VŠE Praha a Universität zu Köln.  

Krajané se sdružují i při různých organizovaných setkáních či ve skupinách na sociálních sítích, např. Facebook Češi a Slováci v Düsseldorfu nebo Češi a Slováci v NRW a další.

České filmové večery na Volkshochschule Düsseldorf

Volkshochschule Düsseldorf promíta 18.11. a 2.12.2023 české filmy. Zhlédnout je můžete v originále s anglickými titulky. Vstup zdarma. více ►

Děti českých krajanů v Severním Porýní–Vestfálsku oslavily státní svátek setkáním s literaturou

thumb

V sobotu 28. 10. 2023 generální konzulka Kristina Larischová zahájila projekt na podporu bohemistiky, který zorganizoval spolek Schola Bohemica v Düsseldorfu pro asi padesátku dětí českých krajanů, které žijí v Německu a učí se česky v rámci… více ►

Pozvánka: "Beseda s autorkou dětských knížek Ester Starou"

thumb

Generální konzulát ČR v Düsseldorfu a Schola Bohemica, e.V. Vás v rámci projektu na podporu bohemistiky v zahraničí zvou na tři besedy s autorkou dětských knížek paní Ester Starou. více ►

Schola Bohemica e.V. hledá novou posilu na pozici učitel/učitelka

thumb

Spolek Schola Bohemica e. V., zajišťující výuku českého jazyka pro děti předškolního a školního věku v Düsseldorfu, rozšiřuje svůj tým a hledá od ledna 2024 novou kolegyni / nového kolegu na pozici učitelky / učitele pro předškolní skupinu… více ►

Projekt podpory studia studentů krajanů v akademickém roce 2023/2024

studenti2

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ („Nadání“) vypisuje pokračování Projektu podpory studia studentů-krajanů trvale žijících v zahraničí, na veřejných vysokých školách se sídlem v Praze s nástupem do studia… více ►

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajany 2023

krajane_projekty

Dopis zvláštního zmocněnce Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajany Jiřího Krátkého ze dne 26. ledna 2023, kterým se obrací na krajany a krajanské organizace v zahraničí, shrnuje dění v krajanské agendě za rok 2022 a představuje výhled na… více ►

POZVÁNKA K ÚČASTI V 51. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2023

thumb

Soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě, každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. V roce 2023 uplyne 20 let od přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví a 50 let oslaví organizace International… více ►

Správná volba - doprovodný program v rámci volby prezidenta ČR 2023 v Düsseldorfu

thumb

Schola Bohemica e.V. Vás srdečně zve k účasti na doprovodném programu během prezidentské volby v lednu 2023. více ►

České kulturní dny v Rheinbachu - 20. výročí partnerství Kamenického Šenova a Rheinbachu

thumb

Oslavy Dnů české kultury a 20. výročí partnerství mezi Kamenickým Šenovem a Rheinbachem započaly 6.6. 2022 v Rheinbachu, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a budou trvat až do 16.10. 2022. Doprovází je výstava českého uměleckého skla s… více ►

Krajánek ve světě a Česká asociace zahajují zápis na školní rok 2022-2023

thumb

Krajánek ve světě a Česká asociace zahajují zápis do interaktivních online kurzů češtiny na školní rok 2022/2023. více ►