česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika byla zvolena členem Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) na období 2022 – 2024

Dne 7. června 2021 schválilo Valné shromáždění OSN v New Yorku Českou republiku novým členem Hospodářské a sociální rady OSN na období 2022 - 2024.
 

ECOSOC je třetím nejvýznamnějším orgánem OSN. Má 54 členů (při založení v roce 1946 čítal 18 členů). Působí v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, vzdělávací a také zdravotní. Z obsahového hlediska prostupuje v současnosti většinu činností ECOSOC implementace agendy udržitelného rozvoje (tzv. Agenda 2030) a jejích cílů (SDGs). Oblasti, jimiž se ECOSOC zabývá, představují podstatnou část programového rozpočtu OSN.

Hlavními přínosy členství v ECOSOC jsou zvýšení prestiže ČR, její zviditelnění na mezinárodní scéně a možnost podílet se na utváření budoucí podoby a účelnějším fungování  ECOSOC. Členství v ECOSOC rovněž znamená zlepšení pozice ČR vůči subsidiárním orgánům a agenciím (pod ECOSOC spadá 5 regionálních komisí OSN, 8 funkčních mezivládních komisí, 15 specializovaných agentur, 10 specializovaných programů a fondů a řada dalších. ECOSOC navíc volí členy některých výkonných rad či řídících výborů specializovaných agentur OSN (UNDP, UNICEF, FAO, UNHCR, UN-HABITAT, apod.) Je tudíž zřejmé, že členský stát ECOSOC, který členy těchto subsidiárních orgánů skutečně volí, má na ně v běžné praxi vliv. Další přidanou hodnotou je zejména možnost hlasování a výměny kandidatur.

Část členství ČR v ECOSOC bude probíhat souběžně s předsednictvím ČR v Radě EU. Vzhledem k tomu, že EU nemá při ECOSOC status pozorovatele, vystupuje v rámci ECOSOC jménem EU a jejích členských států právě předsednická země.