česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika nadále podporuje integraci rozvojových zemí do mezinárodního obchodu

Česká republika usiluje o lepší integraci rozvojových a nejméně rozvinutých zemích do mezinárodního obchodu, současně s posilováním odolnosti dodavatelských řetězců. Za tímto účelem znovu podpořila fond Světové obchodní organizace (WTO), zaměřený na podporu implementace Dohody o usnadňování obchodu (TFA) příspěvkem ve výši 550 tisíc korun

Cílem dohody TFA, která vstoupila v platnost v roce 2017, je zefektivnit celní a bezpečnostní procedury, provázející mezinárodní obchod se zbožím. Její řádnou implementací lze předejít mnohým administrativním překážkám při přeshraničním pohybu zboží, a v důsledku tak posílit odolnost mezinárodních dodavatelských řetězců.

Význam řádné implementace této dohody ještě zdůraznila aktuální pandemie Covid-19, a související potřeba plynulých dodávek výrobních vstupů i následné distribuce zejména zdravotních produktů, včetně vakcín, do všech zemí světa.

Podpořený fond Trade Facilitation Agreement Facility (TFAF) poskytuje nezbytnou asistenci rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím se zajištěním specifických potřeb v jejich úsilí o naplnění závazků z dohody TFA.

Více informací naleznete zde.