česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: HAC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika se připojila ke koalici zemí usilující o rozšíření ochrany planety

Politická koalice pro přírodu a lidi (High Ambition Coalition for Nature & People - HAC) je mezivládní iniciativou s cílem rozšířit ochranu planety na 30 % území světové souše i oceánů

Společné úsilí Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí a souhlas vlády České republiky vyústily k připojení ČR k  Politické koalici pro přírodu a lidi.

Zmíněná mezivládní iniciativa, vedená Francií a Kostarikou, byla vytvořena s vizí dále výrazně omezit vymírání živočišných druhů a nezvratnou ztrátu cenných ekosystémů, které jsou také zdrojem ekonomické stability a soběstačnosti.

Zatímco v současnosti globálně přijaté mechanismy zajišťují ochranu přibližně 15 % světových souší a 7 % světových oceánů, ambicí HAC, resp. zemí v ní sdružených, je zvýšit tyto hodnoty na celkových 30 % v případě souší i oceánů do roku 2030. Ve snaze o zastavení klimatické změny i ztráty biodiverzity se světoví odborníci shodují na tom, že velice prospěšné by bylo zachovat alespoň 50 % planety ve své původní a člověkem nedotčené podobě. K tomuto cíli by měla HAC výrazně přispět.

Na webové stránce HAC lze dále nalézt několik analýz environmentálních i ekonomických dopadů ochrany 30 % světových souší a oceánů. Pro více informací o HAC klidněte zde.

The High Ambition Coalition for Nature and People

The High Ambition Coalition for Nature and People