česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR předsedala Kulatému stolu programu OECD EURASIA

V OECD proběhl ve dnech 23. – 26. listopadu 2016 tzv. „EURASIA Week“, věnovaný odpočtu dosažených výsledků a dalšímu strategickému směřování regionálního programu OECD „EURASIA“. Program je zaměřen na posilování konkurenceschopnosti, zlepšování investičního prostředí a standardizaci funkcí finančních trhů hospodářství zemí východní Evropy, Zakavkazska a střední Asie. Zasedání zahájili tzv. Politickým dialogem generální tajemník OECD A. Gurría a představitelé pilotních zemí programu: předseda vlády Kazachstánu K. Massimov a místopředseda vlády Ukrajiny G. Zubko.

Stálý představitel ČR při OECD, velvyslanec P. Rozsypal, ve dnech 25. a 26. listopadu 2016 předsedal „OECD EURASIA Competitive Roundtable“. Kulatý stůl je pravidelným výročním hodnocením plnění závazků a postupu reforem v  klíčových průmyslových odvětvích nejpokročilejších zemí, účastnících se programu „EURASIA“. Probíhá metodou „Peer Review“ se zapojením národních odborníků z členských zemí OECD. Spoluzpracovatelem a komentátorem rozvojové strategii pro malé a střední podniky Gruzie byl pan P. Komárek z Technologické agentury ČR. Srovnávací studii ke zvyšování konkurenceschopnosti Ukrajiny představila paní V. Henelová ze společnosti Enviros, která se na zpracování dokumentu podílela prostřednictvím „Udržitelného rámce pro servisní energetické společnosti poskytující služby“. Kulatý stůl se detailněji věnoval rovněž zlepšování služeb, poskytovaných veřejnou správou Kazachstánu soukromému sektoru a posilování znalostí a dovedností kazašského petrochemického průmyslu prostřednictvím zaměstnaneckých standardů. Závěrečným tématem byl fenomén migrace v zemích Eurasie.

Podrobnější informace o programu OECD EURASIA a o EURASIA Week jsou dostupné na následujících webových stránkách:

http://www.oecd.org/fr/relationsmondiales/eurasia-week.htm

http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia-week-roundtable.htm

1

Velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD Pavel Rozsypal předsedá OECD EURASIA Competitive Roundtable 2015

3

 OECD Competitive Roundtable 2015

2

Vedoucí delegací členských zemí na OECD EURASIA Competitive
Roundtable 2015