česky 

rozšířené vyhledávání

mnohostranná ekonomická spolupráce

Ekonomická diplomacie je nedílnou součástí zahraniční politiky každého státu. Jejím cílem je vytváření podmínek pro efektivní naplňování ekonomických zájmů státu v zahraničí, v kontextu významného propojení národního hospodářství se světovou ekonomikou.

Ekonomická diplomacie je v České republice naplňována rozmanitými formami – od bilaterální kooperace přes rozvojovou spolupráci až k mnohostranným ekonomickým vztahům, jejichž význam roste s pokračující hospodářsko-politickou internacionalizací a globalizací. Mnohostranná ekonomická diplomacie formuluje a provádí zahraniční politiku ČR v oblasti multilaterálních ekonomických vztahů, zejména prostřednictvím spolupráce s mezinárodními mezivládními organizacemi.

V rámci mnohostranné ekonomické diplomacie Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje koordinaci resortů a centrálních institucí k podpoře aktivního působení ČR v mezinárodních ekonomických a dalších specializovaných organizacích a řídí činnost zastupitelských úřadů a konzulárních misí ČR v zahraničí. Konkrétní výsledky a přínosy mnohostranné ekonomické diplomacie nelze přímo vyčíslit, neboť mají především kvalitativní charakter. Mezi stěžejní přínosy náleží :

- prosazování zájmů a priorit České republiky při „nastavení standardů a pravidel“ v globálních ekonomických vztazích;

- spoluvytváření optimálních podmínek pro rozvoj bilaterální ekonomické diplomacie;

- přístup k unikátním zdrojům informací a know-how;

- sdílení zkušeností z příkladů nejlepší praxe, atd.

Česká policie ve vedení INTERPOLU

Úspěšné zvolení české kandidátky na post viceprezidentky INTERPOLU více ►

Zahraniční podplácení

Trestný čin, který je rizikem pro mezinárodní obchod. Informativní brožura Ministerstva spravedlnosti ČR vydaná ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, Ministerstvem průmyslu a obchodu a… více ►

Kulatý stůl k Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC)

thumb

Dne 12. listopadu se na MZV uskutečnil kulatý stůl, kde bylo představitelům vládní, neziskové a firemní sféry prezentováno proběhlé působení ČR v čele Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a kde se debatovalo o prioritách ČR v rámci Cílů… více ►

Zahájení druhého ročníku předávání Cen SDGs

V březnu byly zahájeny nominace do druhého ročníku v České republice unikátních ocenění za naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) Organizace spojených národů. Zájemci mohou nominovat projekty… více ►

ČR bude předsedat Rozpočtovému výboru OECD

thumb

Členské státy OECD na svém zasedání dne 12. července 2017 jednomyslně zvolily velvyslance a stálého představitele ČR při OECD, pana Petra Gandaloviče, předsedou Rozpočtového výboru OECD (OECD Budget Committee). více ►

Náměstek Tlapa vedl delegaci ČR na 14. Konferenci OSN pro obchod a rozvoj, která díky intenzivním nočním negociacím „na poslední chvíli“ skončila úspěšně

thumb

14. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIV) na závěr svého jednání dne 22. července 2016 konsensuálně přijala dva výstupy – negociovaný dokument „Nairobi Maafikiano (svahilské slovo pro konsensus)“, který stanoví… více ►

ČR předsedala Kulatému stolu programu OECD EURASIA

thumb

V OECD proběhl ve dnech 23. – 26. listopadu 2016 tzv. „EURASIA Week“, věnovaný odpočtu dosažených výsledků a dalšímu strategickému směřování regionálního programu OECD „EURASIA“. Program je zaměřen na posilování… více ►

Národní den České republiky na EXPO 2015 Milán

thumb

Kdy: 15.05.2015  Kde: Milán, Itálie

V italském Miláně byla prvního května zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2015. Mezi vystavujícími zeměmi je i Česká republika, která využije oprávnění vystavujících zemí a uspořádá 15. května 2015… více ►

Publikace "OECD 360: ČR v mezinárodním srovnání"

thumb

OECD uvolnila k volnému stažení užitečnou publikaci "OECD 360: ČR v mezinárodním srovnání". Přináší nejnovější analýzy a data z klíčových publikací OECD v českém jazyce z osmi klíčových oblastí: vzdělávání, zaměstnanost, růst šetrný k životnímu… více ►

EXPO 2015 Milán otevírá brány

thumb

Kdy: 01.05.2015 - 31.10.2015  Kde: Milán, Itálie

Dne 1. května 2015 bude slavnostně zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2015 v Miláně. Hlavním tématem EXPO Milán je „Feeding the Planet, Energy for Life“. Národní expozice více než 130… více ►

Další výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP Středoevropské iniciativy

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil další výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP (Know-how Exchange Programme), který je v tomto případě financován italskou vládou prostřednictvím Fondu SEI při… více ►

Výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP Středoevropské iniciativy

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP (Know-how Exchange Programme), který je financován Rakouskou rozvojovou agenturou. více ►

Výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z Fondu spolupráce SEI

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z Fondu spolupráce SEI pro rok 2016. více ►