česky 

rozšířené vyhledávání

mnohostranná ekonomická spolupráce

Multilaterální ekonomické vztahy jsou širokým polem působnosti, které Česká republika využívá k prosazování svých zájmů podle dlouhodobě i aktuálně nastavených priorit. Je také důležitou platformou pro hájení a posilování nezastupitelné úlohy multilaterální diplomacie v současném globalizovaném světě, který často mnohostranné aspekty mezinárodních vztahů odsunuje do pozadí.

Právě tyto úlohy jsou stěžejní náplní práce Odboru mnohostranných ekonomických vztahů (OMEV). Jeho činnost zahrnuje vytváření politiky a její koordinaci nejen v případě ryze nebo převážně ekonomických mezinárodních vládních organizací, ale i na poli mezinárodních finančních institucí a dalších mezinárodních odborně nebo výzkumně profilovaných organizací. Odbor zajišťuje též naplňování průřezově zaměřené Agendy udržitelného rozvoje (Agenda 2030) vyhlášené a monitorované OSN a její důležité součásti – politiky ochrany klimatu, přijaté Pařížskou úmluvou a prosazovanou společně členskými zeměmi EU.

Nejvýznamnější organizací v rozsáhlém portfoliu OMEV je bezesporu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Její široký záběr je příkladem náročné potřeby sladěné spolupráce řady rezortů a dalších ústředních úřadů státní správy a tuto koordinaci vykonává OMEV. Do působnosti odboru náleží na čtyři desítky dalších mezinárodních organizací a kromě toho i řada dalších institucí, uskupení a dohod. Z nejvýznamnějších organizací si zaslouží zmínit alepoň Mezinárodní organizaci práce (ILO), Světovou poštovní unii (UPU), Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) nebo Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN).

Významnou kompetencí rezortu zahraničí je též prosazování českých kandidátů na řídící pozice v mezinárodních organizacích. V současné době OMEV zajišťuje provádění již zahájené kampaně na podporu zvolení českého kandidáta do čela OECD. V nedávné minulosti úsilí o prosazení českých občanů na významné posty doznalo řadu úspěchů, např. předsednictví v Rozpočtovém výboru OECD, předsednictví v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), členství v Radě Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nebo zvolení české kandidátky do Výkonného výboru Interpolu za region Evropy.

Zajišťování formulace politiky a aktivní české účasti v činnosti mezinárodních organizací má kromě koordinační úlohy ještě řadu dalších společných prvků. Proto OMEV participuje na přípravě nově vytvářených nebo aktualizovaných dokumentů. Zároveň na mezivládních zasedáních těchto organizací aktivně participuje na jednáních jejich řídících orgánů i různých výborů a komisí, zejména za úzké koordinace v rámci EU.

I když konkrétní přínosy mnohostranné ekonomické diplomacie obvykle nelze vyčíslit finančně, její úloha v kvalitativně zaměřeném úsilí o žádoucí mezinárodní uspořádání reflektující provázanost současného globalizovaného světa je nesporná. Nelze opomíjet ani to, jak OMEV svojí činností promítá celosvětové přijaté zásady zakotvené v Agendě 2030 do mnoha různých oblastí lidského konání, z nichž ekonomika je jen jednou součástí.

MZV podniklo další kroky pro vystoupení Česka z postsovětských bank MBHS a MIB

mzv_cerninsky_palac

Ministerstvo zahraničních věcí v minulých dnech podniklo další důležitý procesní krok vedoucí k vystoupení Česka z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční banky (MIB). Prostřednictvím zastupitelských úřadů v… více ►

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský vystoupil na Politickém fóru na vysoké úrovni OSN o udržitelném rozvoji v New Yorku

thumb

Ve dnech 5. - 18. července 2022 se v New Yorku konalo pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF). více ►

Doprovodná akce ČR v rámci Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji ECOSOC

thumb

Česká republika organizuje doprovodnou akci, která se uskuteční dne 7. července 2022 v New Yorku na okraji Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). Doprovodnou akci na téma „Youth as… více ►

V New Yorku se uskuteční Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji Hospodářské a sociální rady OSN

thumb

Ve dnech 5. - 18. července 2022 se v New Yorku koná pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF). více ►

12. Ministerská konference Světové obchodní organizace

thumb

Ve dnech 12. – 17. června 2022 v Ženevě proběhla dvakrát odložená 12. Ministerská konference Světové obchodní organizace - WTO. Navzdory spíše pesimistickým očekáváním, která ji předcházela, lze ji hodnotit jako jednu z nejúspěšnějších… více ►

V Paříži se uskutečnilo ministerské zasedání OECD

thumb

Ve dnech 9. – 10. června 2022 se v Paříži uskutečnilo zasedání Rady OECD na ministerské úrovni, nejvyššího řídicího orgánu OECD. Hlavní pozornost byla věnována budoucí generaci a udržitelné tranzici. více ►

Česká republika obsadila 13. místo na světě v plnění cílů udržitelného rozvoje OSN v roce 2022

thumb

V letošní Zprávě o udržitelném rozvoji byla Česká republika vyhodnocena jako 13. nejlepší na světě ze 163 hodnocených zemí v plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Zprávu každoročně vydává Síť řešení pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Výborem… více ►

MZV ČR financuje projekty zastupitelských úřadů ČR zaměřené na naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky podpoří k realizaci celkem 12 projektů v oblasti naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích cílů. MZV ČR letos obdrželo od 19 zastupitelských úřadů celkem 20 návrhů projektů, ve srovnání… více ►

Náměstek Kozák přijal guvernéra Rozvojové banky Rady Evropy

Náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák přijal dne 20. dubna 2022 v Černínském paláci guvernéra Rozvojové banky Rady Evropy Carla Monticelliho. více ►

Doprovodná akce ČR v rámci Regionálního fóra pro udržitelný rozvoj regionu EHK OSN

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zorganizovalo dne 6. dubna 2022 virtuální doprovodnou akci v rámci Regionálního fóra o udržitelném rozvoji regionu Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě (EHK) zaměřenou na zapojení nevládního sektoru do… více ►