česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o Kongresu Světové poštovní unie (UPU)

Ve dnech 9. – 27. srpna 2021 se v ivorijském Abidjanu koná 27. Kongres Světové poštovní unie (UPU). Původně se měl uskutečnit již v loňském roce, zahájení bylo odloženo z důvodů pandemie Covid-19. Definitivně bylo o konání kongresu rozhodnuto až 30.6. 2021 s tím, že se uskuteční hybridní formou – ve fyzické podobě v Abidjanu a online

Delegace ČR na Kongresu bude vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu P. Očkem, jeho alternátkou bude předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu H. Továrková.

Na programu letošního kongresu budou i důležité volby do funkcí a orgánů UPU, včetně funkcí nejvyšších, zejména generálního ředitele (DG) organizace a jeho zástupce (DDG) a dále volby do Administrativní rady a Rady poštovního provozu.

Úvodní dva týdny Kongresu budou probíhat jednání v sedmi odborných komisích, které se budou podrobně zabývat jednotlivými oblastmi poštovnictví. V prvních dnech se rovněž uskuteční ministerský segment konference zaměřený na strategii rozvoje světového poštovního sektoru. Na programu Kongresu UPU je téměř 200 návrhů na změny a doplňky Akt UPU, které byly postupně předkládány orgány UPU a členskými zeměmi.

Mezi hlavní výstupy kongresu bude patřit přijetí „Abidjanské světové poštovní strategie,“ definující hlavní programové cíle pro organizaci na období 2021–2024. Text strategie je výsledkem činnosti stálých orgánů SPU, některých členských zemí, ČR nevyjímaje, i různých poradenských firem. Na kongresu též proběhne diskuse o reformě organizace směrem ke zvýšení její efektivity, a to zejména jejím otevřením dalším subjektům působícím na poštovním, logistickém, dopravním a dalších trzích. Tradičně budou probíhat jednání o terminálních poštovních výdajích, která patří dlouhodobě mezi nejsložitější otázky projednávané v rámci UPU, neboť přijatá roz­hodnutí výrazně ovlivňují ekonomiku poštovních operátorů členských zemí. Konečným řešením by v této oblasti měly být úhrady mezi poštovními operátory, které by odrážely jejich náklady spojené s dodáváním zásilek v zemi určení a zohledňovaly rovněž kvalitu služeb.

ČR bude postupovat v rámci pozic dojednaných a koordinovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je v ČR gestorem spolupráce s UPU, v rámci předchozích jednání evropských poštovních orgánů, mj. v rámci Evropského výboru pro regulaci poštovního sektoru (CERP) a v Asociaci evropských veřejných poštovních operátorů PostEurop a dále Pracovní skupinou pro poštovní služby Rady EU.