česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: IEA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní energetická agentura představila svoji zprávu Net Zero by 2050

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila dlouho očekávanou zprávu, která přináší analýzu celé řady energetických otázek v celkem 38 zemích. Net Zero by 2050 analyzuje možnosti budoucích dodávek fosilních paliv, energetické trhy, dostupnost energie z obnovitelných zdrojů a vliv energetického sektoru na emise skleníkových plynů.
 

Net Zero by 2050 představuje rozsáhlou a odbornou práci, která nabízí analýzu energetických politik s cílem dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Energetický sektor je totiž odpovědný za tři čtvrtiny světových emisí skleníkových plynů, právě proto je jeho pečlivá analýza nesmírně důležitá při hledání možností, jak tyto emise snížit.

IEA ve své zprávě upozorňuje, že cesta k uhlíkové neutralitě je velice obtížná, neboť můžeme předpokládat, že do roku 2030 se světová ekonomika zvětší o 40 %, avšak k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, by si měla vystačit se spotřebou energie o 7 % nižší, než je spotřeba dnešní.

Proto IEA nabízí několik prioritních opatření jako například: masivní rozšíření existujících nízkouhlíkových energetických zdrojů jako je fotovoltaika nebo energie získávaná z větru; rozvoj nových technologií, které jsou v současné době v pilotní fázi a podpora vývoje a inovací; podpora zaměstnanosti v oblasti čisté energie; vytvoření krátkodobých plánů, které budou mít na zřeteli cíl uhlíkové neutrality v roce 2050 a některá další.

IEA celou zprávu rozdělila do čtyř kapitol: 1) zveřejněné závazky k uhlíkové neutralitě a energetický sektor 2) globální cesta k uhlíkové neutralitě do roku 2050 3) sektorové cesty ke klimatické neutralitě do roku 2050 4) širší implikace spojené s dosažením klimatické neutrality, ve kterých naleznete nejen cesty k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, ale také důsledky těchto snah na ekonomiku (snížení příjmů z fosilních paliv), energetický sektor nebo zaměstnanost.

Zpráva je dostupná k přečtení online zde.