česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: IPCC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil první část své pravidelné hodnotící zprávy

Zpráva obsahuje nejnovější vědecké poznatky o změně klimatu. Jedná se o práci více než dvou stovek vědců z 65 zemí světa a vychází z více než 14 000 vědeckých studií. Zpráva uvádí, že současné oteplování klimatu je způsobeno lidskou činností. Současně pak nastávají rozsáhlé a rychlé změny v atmosféře, oceánech, biosféře a kryosféře. Tyto změny se projevují ve všech oblastech světa a probíhají rychleji a s intenzivnějšími dopady, než se ještě v minulých zprávách IPCC předpokládalo.

První část šesté hodnotící zprávy IPCC (kompletní zpráva bude publikována v roce 2022) potvrzuje, že změna klimatu je vyvolána lidských působením, zejména nadměrnou tvorbou CO₂ ze spalování fosilních paliv, ale i dalšími skleníkovými plyny. Rychlost oteplování nemá za posledních 2 000 let obdobu. Spousta pozorovaných změn klimatu je bezprecedentních v posledních tisících až stovkách tisíc let. Některé změny pak budou po následující stovky až tisíce let nezvratitelné, jako například růst hladin moří a oceánů.

Zpráva uvádí nové odhady k překročení hranice globálního oteplování 1,5 °C v příštích desetiletích a konstatuje, že pokud nedojde k okamžitému, rychlému a rozsáhlému snížení emisí skleníkových plynů, bude omezení oteplování na úroveň blízkou 1,5 °C nebo dokonce 2 °C nedosažitelné.

Současné scénáře produkce skleníkových plynů vedou k průměrnému globálnímu oteplení o 2 ˚C již k polovině století, oteplení o 2 ˚C přitom znamená překročení prahu udržitelného zemědělství a snesitelnosti pro lidské zdraví.

I v případě rychlého přijetí ambiciózních plánů ke snížení produkce CO₂ a dalších skleníkových plynů, zejména metanu, dojde k oteplení o 1,5 ˚C či i více oproti předprůmyslovému období během 20 let. Pokud se nicméně dosáhne klimatické neutrality do roku 2050, oteplování se zpomalí, dosáhne hodnot pod 2 ˚C do konce století, může se i snížit na hodnoty pod 1,5 ˚C (na 1,4 ˚C). V případě razantního omezení skleníkových plynů se také očekává okamžitý přínos v podobě zlepšení kvality ovzduší.

Podle zprávy IPCC změna klimatu také zintenzivňuje koloběh vody. To s sebou přináší intenzivnější srážky a s nimi spojené záplavy, stejně jako delší a silnější vlny sucha v mnoha regionech. Rovněž další přírodní katastrofy poslední dekády jako například rozsáhlá vlny veder, požáry, tropické bouře atd. jsou projevem změny klimatu a důsledkem lidského počínání. Tyto jevy budou dle zprávy IPCC s postupující změnou klimatu častější a intenzivnější.

Nová zpráva IPCC poskytuje rovněž podrobnější regionální hodnocení změny klimatu, včetně zaměření na užitečné informace, které mohou být podkladem pro hodnocení rizik, adaptaci a další rozhodování o politikách v oblasti ochrany klimatu.

Nadcházející 26. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v listopadu 2021 v britském Glasgow je pokládána za zásadní milník ve vyjednávání závazků k ochraně klimatu a současná první  část šesté hodnotící zprávy IPCC má pro tato jednání poskytnout významnou vědeckou oporu.

Níže přikládáme záznam z tiskové konference k představení první části hodnotící zprávy IPCC