česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náměstek Tlapa vedl delegaci ČR na 14. Konferenci OSN pro obchod a rozvoj, která díky intenzivním nočním negociacím „na poslední chvíli“ skončila úspěšně

14. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIV) na závěr svého jednání dne 22. července 2016 konsensuálně přijala dva  výstupy – negociovaný dokument „Nairobi Maafikiano (svahilské slovo pro konsensus)“, který stanoví hlavní směry činnosti stejnojmenné mezinárodní organizace na následující čtyři roky, a politickou deklaraci „Nairobi Azimio (svahilské slovo pro deklaraci)“.  
 

UNCTAD XIV, která proběhla ve dnech 17. - 22. července 2016 v keňském Nairobi, se zúčastnilo na 7 000 delegátů, mezi nimi několik desítek ministrů a řada dalších významných osobností včetně generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona, který konferenci spolu s keňským prezidentem Uhuru Kenyattou zahájil. Delegaci České republiky na UNCTAD XIV vedl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který přednesl dne 20. července 2016 v rámci Všeobecné rozpravy národní projev.

Jednání o závěrečném negociovaném dokumentu konference započala již v roce 2015, ale k dohodě na jeho textu došlo až díky padesátihodinovému prakticky nepřerušenému vyjednávacímu maratonu v poslední dva dny konference.

I když panovala shoda členských zemí na tom, že UNCTAD je institucí, která může a má hrát důležitou roli při zapojení rozvojových zemí do světové ekonomiky, až na úplný závěr se podařilo prosadit pozici rozvinutých zemí včetně EU a ČR, že v oblastech kontroly mezinárodních investic či rozhodování o restrukturaci státního zadlužení není prostor pro rozšiřování stávajícího mandátu UNCTAD. To ovšem neznamená, že by se UNCTAD nadále nemohl věnovat analytické práci v těchto oblastech.

Výstupy UNCTAD XIV jsou plně v souladu s prioritami, které delegaci ČR na této konferenci uložila vláda svým usnesením č. 627 ze 7. července 2016. Kromě jiného se tak ČR a dalším členským zemím EU podařilo zamezit rozšiřování mandátu UNCTAD tak, aby tím nedošlo k překrývání činnosti UNCTAD s aktivitami dalších mezinárodních organizací, jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka či Světová obchodní organizace. Dále se rozvinutým zemím včetně ČR do dokumentu podařilo prosadit uznání důležité role žen v ekonomice a důležitost podpory podnikání žen a mladých lidí finančním sektorem.

Závěrečný dokument UNCTAD XIV je věnován také aktivitám, které by měl UNCTAD vyvinout při naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. V jejich rámci by měl přispět k mobilizaci nových finančních zdrojů pro její naplňování rozvojovými zeměmi či poskytovat relevantní, důvěryhodné a včasné statistické údaje.

Členské země na UNCTAD XIV rozhodly o vytvoření dvou nových expertních pracovních skupin UNCTAD, které se budou zabývat elektronickým obchodováním, resp. financováním pro rozvoj. Prostředky na jejich činnost budou zajištěny omezením některých stávajících aktivit UNCTAD, takže v důsledku jejich zřízení nevznikne požadavek na nové finanční zdroje pro UNCTAD.

Součástí UNCTAD XIV byla kromě vyjednávání o závěrečném dokumentu více než desítka kulatých stolů na vysoké úrovni na aktuální ekonomická témata za účasti významných osobností vládní i nevládní sféry. V areálu konání UNCTAD XIV se uskutečnilo také Světové investiční fórum, Globální fórum o komoditách, Fórum občanské společnosti, Fórum mladých a řada dalších doprovodných akcí.

Nairobi Maafikiano (DOCX, 91 KB)


Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa při vystoupení na UNCTAD XIV

 

Commitee of the Whole

 

Zasedání Commitee of the Whole UNCTAD XIV krátce před úspěšným ukončením vyjednávání o závěrečném dokumentu "Nairobi Maafikiano"