česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odbor mnohostranných ekonomických vztahů (OMEV)

(Archivní článek, platnost skončena 19.06.2014 / 12:39.)

OMEV je gestorským odborem MZV pro spolupráci ČR s řadou mezinárodních odborných organizací, zejména v ekonomické oblasti. Mezi nejvýznamnější z nich patří např. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

Odbor mnohostranných ekonomických vztahů (OMEV) se podílí na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti multilaterálních ekonomických vztahů a spolupráce s mezinárodními odbornými (ekonomickými, environmentálními, apod.) vládními organizacemi.

Odbor zpracovává dokumenty ekonomického charakteru pro potřeby MZV i jednání vlády ČR, připravuje podklady a stanoviska ke globálním ekonomickým problémům a významným mezinárodním jednáním. V rámci MZV se podílí na přípravách a vytváření mnohostranného smluvního rámce vnějších ekonomických vztahů státu, sleduje naplňování mezinárodních ekonomických smluv a spolupracuje k tomuto cíli s dalšími státními orgány.

OMEV řídí činnost Stálé mise ČR při OECD v Paříži a v rozsahu své působnosti také odborně řídí další vybrané úřady v zahraničí - zejména Stálou misi při OSN v New Yorku a Stálou misi při Evropské úřadovně OSN v Ženevě.

 

Do působnosti odboru patří zejména tyto významné mezinárodní organizace:

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

Světová obchodní organizace (WTO)

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Středoevropská iniciativa (CEI)

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)